DÖNERBOYUNLULAR Nedir?

DÖNERBOYUNLULAR kelimesi ilk harfi D ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında d sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi ö , üçüncü harfi n , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi b , yedinci harfi o , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi u , onuncu harfi n , onbirinci harfi l , onikinci harfi u , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi r şeklindedir. Başı d sonu r olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DÖNERBOYUNLULAR anlamı

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımından, tatlı sularda yaşayan, boyunları dinlenme hâlinde iken içeri çekilmeyip sırt kabuğunun altına doğru kıvrılan, çamurcul kaplumbağagiller (Pelomedusidae) ve yılan boyunlu kaplumbağagiller (Chelidae) familyaları bulunan bir alt takım. (Pleurodira), familyalarını içine alır.

DÖNERBOYUNLULAR hakkında bilgiler

DÖNERBOYUNLULAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük