DÖNENCELERARASI Nedir?

DÖNENCELERARASI kelimesi ilk harfi D ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında d sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi d , ikinci harfi ö , üçüncü harfi n , dördüncü harfi e , beşinci harfi n , altıncı harfi c , yedinci harfi e , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi r , onbirinci harfi a , onikinci harfi r , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi s , onbeşinci harfi ı şeklindedir. Başı d sonu ı olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

DÖNENCELERARASI anlamı

Yeryuvarı üzerinde Oğlak ve Yengeç dönenceleri (23° 27' K ve 23° 27' G) arasında kalan, genellikle sıcak iklimlerin egemen olduğu kuşağın yayılma alanı, bkz, dönence, Oğlak dönencesi, Yengeç dönencesi.

DÖNENCELERARASI hakkında bilgiler

DÖNENCELERARASI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük