CUSHİNGSENDROMU Nedir?

CUSHİNGSENDROMU kelimesi ilk harfi C ve son harfi U olan bir kelimedir. Başında c sonunda u olan kelimenin birinci baş harfi c , ikinci harfi u , üçüncü harfi s , dördüncü harfi h , beşinci harfi i , altıncı harfi n , yedinci harfi g , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi n , onbirinci harfi d , onikinci harfi r , onüçüncü harfi o , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi u şeklindedir. Başı c sonu u olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

CUSHİNGSENDROMU anlamı

Böbrek üstü bezi kabuğundan aşırı miktarda kortizol salgılanmasıyla ortaya çıkan idrar çokluğu, susuzluk hissi idrarda fazla glikoz bulunması, kan glikoz düzeyinde artma, karın sarkması, kıl dökülmesi, hâlsizlik, kas atrofisi, zayıflık, karın sarkması, enfeksiyonlara duyarlılık artışı ve kıl dökülmesiyle belirgin bir grup klinik hastalık belirtisi. Adenohipofiz tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri veya hiperplazisi, aşırı dozlarda glikokortikosteroitlerin kullanımı ve ektopik ACTH üreten tümörlerden kaynaklanır. Köpeklerde, daha az oranda olarak yaşlı atlarda ve nadiren de diğer hayvan türlerinde görülür.

CUSHİNGSENDROMU hakkında bilgiler

CUSHİNGSENDROMU ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük