CUMHURİYETÇİLİK Nedir?

CUMHURİYETÇİLİK kelimesi ilk harfi C ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında c sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi c , ikinci harfi u , üçüncü harfi m , dördüncü harfi h , beşinci harfi u , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi t , onbirinci harfi ç , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı c sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

CUMHURİYETÇİLİK anlamı

Cumhuriyetçi olma durumu, cumhuriyetperverlik.

CUMHURİYETÇİLİK hakkında bilgiler

CUMHURİYETÇİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük