CUMHURBAŞKANLIĞI Nedir?

CUMHURBAŞKANLIĞI kelimesi ilk harfi C ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında c sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi c , ikinci harfi u , üçüncü harfi m , dördüncü harfi h , beşinci harfi u , altıncı harfi r , yedinci harfi b , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi k , onbirinci harfi a , onikinci harfi n , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi ı , onbeşinci harfi ğ , onaltıncı harfi ı şeklindedir. Başı c sonu ı olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

CUMHURBAŞKANLIĞI anlamı

Cumhurbaşkanı olma durumu. Cumhurbaşkanı ve diğer görevlilerin bulunduğu bina. Cumhurbaşkanının makamı.

CUMHURBAŞKANLIĞI hakkında bilgiler

CUMHURBAŞKANLIĞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük