CİVCİV ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "civciv" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. civciv ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu civciv ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde civciv olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

CİVCİVANASI, CİVCİVİĞARA

9 harfli kelimeler

CİVCİVLİK

8 harfli kelimeler

CİVCİVLİ

7 harfli kelimeler

CİVCİVE

6 harfli kelimeler

CİVCİV

Bazı kelimelerin anlamları

CİVCİV

Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu.

CİVCİVLİK

Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes.

CİVCİVİĞARA

Baştankara denilen, güzel öten bir cins kuş.

CİVCİVLİ

Civcivi olan. Gürültülü patırtılı, telaşlı.

CİVCİVANASI

Yüzük parmağı.

CİVCİVE

Bez dokuma aracının tahta makarası.

  -   -   -  

Anlamında CİVCİV bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CİVCİV geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BÜLLÜ

Örtük. Oyunlarda oyun bozan mızıkçıların resmine denir: Fadime'nin büllüsünü cızdın mı?. Civciv.

BULLA

Abla. Ağa karısı, hayvan sahibi kadın, hanım, karı. Teyze. Yeni ötmeye başlayan horoz. Civciv. Kabarcık; balıklarda gaz kesesinin çeperleri kalınlaşmış ön ucundan çıkan iki ince kanalın açıldığı, içi zarla örtülü, alt kısmı gaz, üst kısmı perilenf içeren bölmeli çukurluk. Kabarcık, kesecik, baloncuk. Lernacopodidae ailesindeki dişi kopepod kabukluların baş ve maksillar bezlerinden salgılanan, maksillanın sürekli olarak bağlı olduğu tutunmaya yarayan ölü yapı. Deri veya mukozalarda yuvarlak, bezelye büyüklüğünde veya daha büyük, seröz sıvı içeren lezyon, vezikülden daha büyük şişlik.

CINGI

Odun yongası. Civciv. Cılız. Göz yaşı. Kıvılcım. Kor durumda ateş parçası, çıngı.

CIBIK

Yerli yersiz övünen. Oyunda ve işte hile yapan kişi. Yok, hayır anlamında ünlem. Kümes hayvanlarının yavrusu, civciv.

BÜLÜÇ

Piliç. Civciv. Serçe. Tarlakuşu.

CIMBILA

Tüysüz tavuk ve civciv.

CILLIK

Sözünün eri olmayan. Çok çabuk darılan. Bir senelik veya daha horoz. Mıncıklama, bozma. Talaş. Kara batak büyüklüğünde yaşayan bir cins kuş. Mayasız hamur ekmeği. Korku. Kümes hayvanlarının yavrusu, civciv. Bozuk, çürük, kokmuş. Kabarcık.

CÜCÜK

Tomurcuk. Soğan, marul vb. katmerli bitkilerin en iç bölümü. Kümes hayvanlarının yavrusu, civciv. Kuş yavrusu. Bir şeyin küçüğü veya onu andıran bir parçası.

CİBA

Tüyü kırkılmış keçi ve koyun. Domuz yavrusu. Bebeklikten çıkmış çocuk. Çevik, oynak. Göbek. Zıbın. Civciv. Hiç bir şeyi olmayan. Küçük bahçe, avlu. Tandır karıştırmaya yarayan ucu demirli değnek.

CİBİ

Cılız, zayıf. Bebek, süt çocuğu. Aile. Post. Sepet örmekte kullanılan fındık veya kestane dalı. Keten tohumu. Kümes hayvanlarının yavrusu, civciv. Oğlak.

BİLİK

Kaz ve ördek yavrusu. Bilen, tanıyan, vâkıf. Bölük, parça, kısım. Meşe ağacı meyvesi, palamut. Bilim. Tavşan. Anaç tavuk. Kırık leblebi. Tandırda, simit biçiminde yapılmış çörek, ekmek. Silâh. Tanık. Bilirkişi: Ne bilik var ne tanık. Kadının cinsiyet organı. Vesika, vekâletname, senet, kart, kimlik cüzdanı, tezkere. Piliç. Küçük erkek çocukların cinsiyet organı. Erkeklik organı. Civciv. Tandırda pişirilen ortası delik küçük ekmek. Akıl, us, anlayış, kavrayış, bilgi. Güçlü bir seziş ve görgüden doğan ruh uyanıklığı ve zevk olgunluğu. Akıl, us, hikmet, bilgi.

FERİK

Kümes hayvanlarının civcivlikten çıkmış yavrusu, piliç. Tümgeneral. Korgeneral. Bir tür gevrek elma, ferik elması.

PALAZ

Kaz, ördek, güvercin vb. bazı kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu.

CINGA

Güreşçi. Civciv. Kıvılcım.

BÜLÜC

Civciv.

CERİK

Henüz yumurtadan çıkmış civciv. Altı kiloluk bir çeşit hububat ölçüsü. Üzüm salkımının küçük parçası. Üzüm salkımının en küçük parçası.

BÜLÜŞ

Piliç. Civciv.

CAKCAN

Kümes hayvanlarının yavrusu, civciv. Saksağan.

BÜLLE

Civciv.

KULUÇKA

Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanı, gurk. Bilim ve teknolojide araştırma, geliştirme ve uygulama için hazırlık dönemi.