CİSİMLENDİRME Nedir?

CİSİMLENDİRME kelimesi ilk harfi C ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında c sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi c , ikinci harfi i , üçüncü harfi s , dördüncü harfi i , beşinci harfi m , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e şeklindedir. Başı c sonu e olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

CİSİMLENDİRME anlamı

Cisimlendirmek işi.

CİSİMLENDİRME hakkında bilgiler

CİSİMLENDİRME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük