CHONDRİCHTHYES Nedir?

CHONDRİCHTHYES kelimesi ilk harfi C ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında c sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi c , ikinci harfi h , üçüncü harfi o , dördüncü harfi n , beşinci harfi d , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi c , dokuzuncu harfi h , onuncu harfi t , onbirinci harfi h , onikinci harfi y , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi s şeklindedir. Başı c sonu s olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

CHONDRİCHTHYES anlamı

Kıkırdaklı balıklar.

CHONDRİCHTHYES hakkında bilgiler

CHONDRİCHTHYES ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük