CHOLİSTANİKOYUNU Nedir?

CHOLİSTANİKOYUNU kelimesi ilk harfi C ve son harfi U olan bir kelimedir. Başında c sonunda u olan kelimenin birinci baş harfi c , ikinci harfi h , üçüncü harfi o , dördüncü harfi l , beşinci harfi i , altıncı harfi s , yedinci harfi t , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi i , onbirinci harfi k , onikinci harfi o , onüçüncü harfi y , ondördüncü harfi u , onbeşinci harfi n , onaltıncı harfi u şeklindedir. Başı c sonu u olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

CHOLİSTANİKOYUNU anlamı

Pakistan'da bulunan, kuyruğu ince-kısa, etçi yapağıcı özellikte, yapağı rengi beyaz, baş ve kulaklar ise siyah veya kahverengi renkte koyun ırkı.

CHOLİSTANİKOYUNU hakkında bilgiler

CHOLİSTANİKOYUNU ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük