CHİHUAHUAKÖPEĞİ Nedir?

CHİHUAHUAKÖPEĞİ kelimesi ilk harfi C ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında c sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi c , ikinci harfi h , üçüncü harfi i , dördüncü harfi h , beşinci harfi u , altıncı harfi a , yedinci harfi h , sekizinci harfi u , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi k , onbirinci harfi ö , onikinci harfi p , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi ğ , onbeşinci harfi i şeklindedir. Başı c sonu i olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

CHİHUAHUAKÖPEĞİ anlamı

Şivava köpeği.

CHİHUAHUAKÖPEĞİ hakkında bilgiler

CHİHUAHUAKÖPEĞİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük