CEZALANDIRABİLME Nedir?

CEZALANDIRABİLME kelimesi ilk harfi C ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında c sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi c , ikinci harfi e , üçüncü harfi z , dördüncü harfi a , beşinci harfi l , altıncı harfi a , yedinci harfi n , sekizinci harfi d , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi r , onbirinci harfi a , onikinci harfi b , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi e şeklindedir. Başı c sonu e olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

CEZALANDIRABİLME anlamı

Cezalandırabilmek işi.

CEZALANDIRABİLME hakkında bilgiler

CEZALANDIRABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük