CESARETLENDİRMEK Nedir?

CESARETLENDİRMEK kelimesi ilk harfi C ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında c sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi c , ikinci harfi e , üçüncü harfi s , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi e , yedinci harfi t , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi n , onbirinci harfi d , onikinci harfi i , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı c sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

CESARETLENDİRMEK anlamı

Yüreklendirmek, yiğitlendirmek, cesaret vermek.

CESARETLENDİRMEK hakkında bilgiler

CESARETLENDİRMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük