Sonu CERİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ceri" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ceri ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ceri olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ceri olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

PAZIPENCERİ

7 harfli kelimeler

HENCERİ, NENCERİ

6 harfli kelimeler

BECERİ, GECERİ

5 harfli kelimeler

ACERİ, İCERİ

4 harfli kelimeler

CERİ

Bazı kelimelerin anlamları

CERİ

Canlı, becerikli, eli çabuk. Kuvvetli, güçlü, keskin.

BECERİ

Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet. Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet. Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

PAZIPENCERİ

Pancar.

NENCERİ

Nasıl.

HENCERİ

Nasıl: Oradan buraya henceri geldin. Nasıl.

ACERİ

Yeni. Taze.

İCERİ

Oda, oturma odası.

GECERİ

Akşamüstü.

  -   -   -  

Anlamında CERİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CERİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALIŞTIRMA

Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılmış olan tekrar, temrin, talim, egzersiz. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde düşük hızda çalıştırılması, rodaj.

AMATÖR

Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan, hevesli, meraklı (kimse), özengen, profesyonel karşıtı. Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan. Beceriksiz. Acemi.

ACEMİCE

Toyca, beceriksizce, acemicesine.

ARGIN

Bitkin. Beceriksiz. Zayıf.

BECERİKLİ

Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir, mahirane.

CAMBAZ

Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat. Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik. Kurnaz, hileci, hilekâr. Usta, becerikli kimse. At alıp satan veya yetiştiren kimse.

CİLASUN

Yiğit kimse. Eli çabuk, becerikli kimse.

CEBBAR

Kudret sahibi Tanrı. Avcı. Zorlayıcı, zorba. Becerikli, açıkgöz (kadın).

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

BECERİKSİZLİK

Beceriksiz olma durumu, maharetsizlik.

ANDAVALLI

Ahmak, aptal, beceriksiz, şaşkın, bön, görgüsüz (kimse), andaval.

ACİZ

Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. Beceriksizlik. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu.

CIZIRDATMAK

Cızırdamasına yol açmak, cızıldatmak. Kâğıt üzerinde ustaca kalem oynatmak veya beceriyle yazı yazmak, cızıldatmak.

BECERİKLİLİK

Becerikli olma durumu, ustalık, maharetlilik.

CUDAM

Beceriksiz, güçsüz, görgüsüz kimse.

ACEMİLEŞMEK

Beceriksizlik göstermek.

BECERİKSİZ

Becerisi olmayan, usta olmayan, maharetsiz.

APRAKSİ

Beceri yitimi.

CERBEZE

Güzel konuşma. Kurnazlık, hilekârlık. Beceriklilik, girginlik.

ÇEVRİMLİ

İşi iyi yöneten, becerikli, idareli.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük