CAZİ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "cazi" olan, toplam 23 adet kelime bulunmaktadır. cazi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu cazi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde cazi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

CAZİPLEŞTİREBİLME

16 harfli kelimeler

CAZİPLEŞTİRİLMEK

15 harfli kelimeler

CAZİBELEŞTİRMEK, CAZİPLEŞEBİLMEK, CAZİPLEŞTİRİLME

14 harfli kelimeler

CAZİBELEŞTİRME, CAZİPLEŞTİRMEK, CAZİPLEŞEBİLME

13 harfli kelimeler

CAZİPLEŞTİRME

12 harfli kelimeler

CAZİBELEŞMEK, CAZİBESİZLİK

11 harfli kelimeler

CAZİBELEŞME, CAZİPLEŞMEK

10 harfli kelimeler

CAZİPLEŞME

9 harfli kelimeler

CAZİBEDAR, CAZİBESİZ

8 harfli kelimeler

CAZİBELİ, CAZİPLİK, CAZİGARİ

6 harfli kelimeler

CAZİBE

5 harfli kelimeler

CAZİP, CAZİM

4 harfli kelimeler

CAZİ

Bazı kelimelerin anlamları

CAZİ

Cadı, fitneci. Cadı. Kurnaz ve hilekâr ihtiyar kadın, bk. cadi. Hilebaz.

CAZİPLEŞTİRMEK

Cazip duruma getirmek.

CAZİPLEŞTİREBİLME

Cazipleştirebilmek işi.

CAZİBELEŞME

Cazibeleşmek durumu.

CAZİBEDAR

Alımlı.

CAZİPLEŞMEK

Cazip duruma gelmek.

CAZİBELEŞTİRME

Cazibeleştirmek işi.

CAZİBELEŞMEK

Çekici, alımlı duruma gelmek.

CAZİPLEŞME

Cazipleşmek durumu.

CAZİPLEŞEBİLMEK

Cazipleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

CAZİBELEŞTİRMEK

Çekici, alımlı duruma getirmek.

CAZİPLEŞTİRME

Cazipleştirmek durumu.

CAZİPLEŞTİRİLMEK

Cazip duruma getirilmek.

CAZİPLEŞTİRİLME

Cazipleştirilmek işi.

CAZİBESİZLİK

Alımsızlık.

CAZİPLEŞEBİLME

Cazipleşebilmek işi.

  -   -   -  

Anlamında CAZİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CAZİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

İNCİZAP

Çekme, çekilme. Cazibeye tutulma, ilgi duyma.

YIRTIKÇA

Girişken, becerikli. Hafifmeşrep, oynak, cazibeli.

ÇEKİMLİ

Çekimi olan, alımlı, cazibeli, cezbedici. Çekim ekleri alabilen.

ÇEKİCİLİK

Çekici olma durumu, alım, albeni, alımlılık, cazibe, hava, gelgel. Çekme gücü.

ILKIMAK

Süt sağmak: Haydin ılkıya gidelim. Akmak (mecazi anlamda): Yarimi görünce gönlüm ılkıyor. Serap görünmek.

HUPİYA

Mısır koçanını örten yeşil yapraklar. Kâğıt para (mecazi anlamda).

ÇEKİM

Çekme işi. Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan. Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradığı biçimleri, tasrif. Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon.

TAVGAÇ

Çekicilik, cazibe.

AFFİNİTE

İki kimyasal madde arasındaki karşılıklı çekicilik, eğilim, meyil. Antijen ve antikor arasındaki bağlanma gücü. Karşılıklı etkileşme değeri göz önüne alındığında, iki molekül arasındaki bağlanma gücü. İki kimyasal madde veya ilaç-almaç arasındaki çekicilik. İlgi, eğilim, cazibe, meyil.

ALIMLI

Alımı olan, çekici, cazibeli, albenili, cazip, cazibedar, kişmiri.

SEKSAPEL

Cinsel cazibe, cinsel çekicilik.

TEKNOPARK

Bir veya birden fazla üniversite veya araştırma merkezinin bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini özendirmek amacıyla tasarlanan, içinde yer alan firmalara yüksek nitelikli çalışma alanları sunan, teknoloji aktarımını kolaylaştıran, iş idaresi konularında destek sağlayan ve ayrıca vergi teşvikleriyle cazibe merkezi haline getirilen yapılanma.

GÖCEKLENDİRNIEK

Güzel, cazip, şirin göstermek.

CAZİPLİK

Cazip olma durumu.

DAVETKAR

Çekici, cazibeli (bakış, davranış vb.).

GİDERGELMEZ

Duman. Ölüm (mecazi anlamda).

ELEKTRİK

Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü. Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu. Bu enerjiden elde edilen aydınlanma. Çarpıcılık, cazibe, canlılık. Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük