CANA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "cana" olan, toplam 33 adet kelime bulunmaktadır. cana ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu cana ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde cana olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

CANAVARLAŞABİLMEK

16 harfli kelimeler

CANAVARLAŞABİLME, CANAVARLAŞTIRMAK

15 harfli kelimeler

CANAVARLAŞTIRMA

13 harfli kelimeler

CANAVARLAŞMAK, CANAVARCASINA

12 harfli kelimeler

CANAVARLAŞMA

10 harfli kelimeler

CANAVARLIK

9 harfli kelimeler

CANAVARCA, CANARAVAR, CANAYAKLI

8 harfli kelimeler

CANANLIK, CANABDAL, CANALICI, CANALTAY, CANANTAV, CANAYDIN

7 harfli kelimeler

CANAVAR

6 harfli kelimeler

CANALP, CANAMA, CANANE, CANAŞI, CANAVA, CANAVİ, CANAZA

5 harfli kelimeler

CANAN, CANAK, CANAL, CANAŞ, CANAT, CANAY, CANAZ

Bazı kelimelerin anlamları

CANA

"Ey sevgili" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

CANANLIK

Canan olma durumu.

CANAVARCASINA

Canavarca.

CANAVARLIK

Canavar gibi davranma.

CANALICI

Azrail.

CANAVARLAŞMA

Canavarlaşmak işi.

CANARAVAR

Kurt, canavar.

CANAVARLAŞTIRMA

Canavarlaştırmak durumu.

CANAVARLAŞABİLMEK

Canavarlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

CANAVARLAŞABİLME

Canavarlaşabilmek işi.

CANABDAL

Sivas kenti, Akçakışla bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

CANAVARLAŞMAK

Canavar gibi davranmak. Korkunç, ürkütücü bir durum almak.

CANAVARCA

Canavar gibi. (canava'rca) Canavara uygun bir biçimde, canavarcasına.

CANAYAKLI

Aceleci.

CANAVARLAŞTIRMAK

Canavar durumuna getirmek.

CANALTAY

Özü, ruhu yüce olan kimse.

  -   -   -  

Anlamında CANA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CANA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GÜLECEN

Sevimli ve cana yakın tavırları olan (kimse).

CANAVAR

Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan. Herhangi bir şeye çok düşkün olan. Kurt, domuz vb. cana kıyan yaban hayvanı. Köpek balığı. Acımasız, kötü ruhlu, zalim (kimse). Haşarı, yaramaz çocuk.

ARKADAŞ

Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.

AVOKADO

Amerikan armudu (Persea americana).

HIZ

Çabukluk, sürat. Bir hareketten doğan güç, şiddet. Alınan yolun harcanan zamana oranı, sürat. Çaba, güç, gayret, takat.

AMABİLE

Sevimli ve cana yakın bir biçimde (çalınmak).

GİDER

Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı. Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılmış olan harcamalar.

HARÇ

Harcanan para, masraf. Yapıda tuğla veya taşların örgüsünü sağlamlaştırmak, duvarları sıvamak için kullanılan, toprak, saman, kum, kireç, çimento vb. şeyleri su ile kararak yapılmış olan karışım. Resmî işlerde devlet veznesine ödenen para. Yükseköğrenim öğrencilerinin ödemek zorunda olduğu katkı payı. Bir yemeğin yapılmasında kullanılan ve tat veren maddelerin bütünü. Bahçıvanlıkta değişik nitelikteki toprak vb. maddelerin karıştırılmasıyla hazırlanmış toprak. Giysiler dikilirken kullanılan tamamlayıcı veya süsleyici şeyler.

KANARYA

İspinozgillerden, yeşilimsi veya sarı tüylü, koni biçiminde küçük gagalı, ötücü kuş (Serinus canaria).

KAVGA

Düşmanca davranış ve sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa. Herhangi bir amaca erişmek, bir şeyi elde etmek veya bir şeye karşı koyabilmek için harcanan çaba, verilen mücadele. Savaş.

BABACANCA

Sevecen, cana yakın. Sevgi ve sevecenlikle, cana yakın olarak.

EMEKLİ

Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli. Belirli bir süre çalıştıktan sonra kanunlar gereği işi ile ilgisi kesilerek kendisine aylık bağlanmış olan kimse, tekaüt.

FELİKS

Palmiye yaprağına benzeyen, park ve bahçelerde süs için kullanılan iri gövdeli bir bitki (Phoenix canariersis).

AMANSIZ

Aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim, biaman.

EMEK

Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. Uzun ve yorucu, özenli çalışma. İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci.

HARÇLIK

Ufak tefek gereksinimler için harcanacak para.

CİCİ

Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden.

BACANAKLIK

Bacanak olma durumu.

BABACANLIK

Babacan olma durumu, cana yakınlık.

EJDERHA

Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejder, dragon.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük