CAENORHABDİTİS Nedir?

CAENORHABDİTİS kelimesi ilk harfi C ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında c sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi c , ikinci harfi a , üçüncü harfi e , dördüncü harfi n , beşinci harfi o , altıncı harfi r , yedinci harfi h , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi d , onbirinci harfi i , onikinci harfi t , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi s şeklindedir. Başı c sonu s olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

CAENORHABDİTİS anlamı

Küçük serbest yaşamlı bir nematod cinsi. Caenorhabditis elegans ve C. briggsae genetik çalışmalarda, kas kimyası, nöroanatomi, yaşlanma ve gelişim çalışmalarında en çok kullanılan iki türdür.

CAENORHABDİTİS hakkında bilgiler

CAENORHABDİTİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük