Sonu C ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "c" olan 3 harfli toplam 38 adet kelime bulundu. Sonu c harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında c harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde c harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GIC

Bacak. Bir ısırmada dişle koparılan parça, lokma.

KOC

Ufak ve yuvarlak bir şeyi sopalarla vurarak ve yuvarlayarak oynanan bir çeşit oyun. Topuk kemiği.

CEC

Savrularak samanından ayrılmış tahıl yığını.

MEC

Pulluk kolu. Kara sabanın elle tutulan kısmı. (Boğaz Susuz Kars). İki tarafı da kesen kılıç. En düşük etkili yoğunluk.

CAC

Sakat, düzgün yürüyemeyen kişi.

PAC

Haraç. Bahşiş.

PUC

Felç hastalığı: Kolum puc oldu.

SAC

Yassı demir çelik ürünü. Bu üründen yapılan. Bu nesneden yapılmış, üzerinde yufka yapılmış olan dışbükey pişirme aracı.

GOC

Yün ve kıldan yapılmış, topa benzer çocuk oyuncağı. Üzerinde satırla et dövmeye yarayan kütük.

HAC

Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi. İslam'ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılmış olan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf ibadeti.

CİC

Hasır dokumak için kullanılan ot. (Kayalık Susuz Kars). Süs.

CÖC

Sermaye, anapara.

ARC

Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonların ters fonksiyonlarını gösteren bir ön ek. Örneğin arcsin x, arccos x.

PEC

Soba. Sac ya da tuğladan duvara gömme yapılan, odun yakılarak tüm evi ısıtan bir çeşit ısınma döşemi. Yamuk, eğri büğrü// pec puc: eğri büğrü.

BEC

Bedevre. Cep (çocuk dilinde).

TUC

Tunç. Kıpkırmızı olmuş, kızıl. Çok ısınmış.

MAC

Sabanın, elle tutarak yönetmeye yarayan baston biçimindeki sapı. Saban ya da pulluğun elle tutulan yeri. Zar hücum kompleksi.

HIC

Yeni doğurmuş memeli hayvanların ilk sütü, ağız. Kaysı, erik, ayva, vişne ağaçlarının kabukları üzerinde olan zamk, kedibalı. Ağaçların gövde ve dallarında oluşan tatlıca, yapışkan ve yenilen usare (Erzincan Merkez).

HEC

Hiç. Hiç, karşılığı heç, heş.