C ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "c" olan, 5 harfli toplam 806 adet kelime bulunmaktadır. c harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu c harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde c harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CEKLİ

Ateşli odun.

CİBİL

Geçim darlığı çeken, yoksul, züğürt. Cılız, zayıf. Terbiyesiz, şımarık. Sulu çamur. Küçük bir cins yaban ördeği. Çırpı, an: Bir cibilde yaparım. Çapak. Bataklık. Suyun sığ yeri.

CÖBEL

Köşe. Yapının iki yan duvarı, iki yanı.

CUNDA

Yatay serenlerin her iki başı.

CİVEK

Mısır tarlalarında biten, yaprakları buğday yaprağına benzeyen bir çeşit ot. Küçük taneli, siyah yabani üzüm. Kıvılcım. Kadın donlarının bacak bağı. Canayakın, sevimli. Atılgan. Küçük tipli kişi. Çok küçük.

CİVAN

Yakışıklı genç erkek veya güzel genç kadın. Genç ve yakışıklı.

CELEF

Kasaplık için toplanan koyun, keçi, sığır. Satılık hayvan sürüsü.

CUVRA

Üzüm posası.

CURUK

Hindi. Özleşmemiş koyulaşmamış sulu (yemeklik hakkında).

CASIT

Casus.

CECÜN

Harmanda aktarılacak hale gelmiş hububat sapı.

CÖNER

Kız arkadaş.

CIMLI

Küçük üzüm salkımı, üzüm salkımındaki küçük salkımcıklar.

CILĞA

Bulanık akan su, sel. İnce, dar, keçi yolu. Küçük pulluk. Filiz, taze dal. İnce yol; keçiyolu. Tunceli şehri, Çiçekli nahiyesine bağlı bir bölge.

CICIK

Süs. İç organlar. Derisi soyulmuş et.

CİMCİ

Tıpkı, aynı.

CURUN

Taş veya tahtadan yapılmış oluk, kurna. Şıra yapılırken şıranın aktığı yer. Taş, çimento veya tahtadan yapılmış üzüm ezmeğe yarıyan kazan. Curun, kurna, hamam kurnası. Suyun tabakhaneye ilk girdiği yer. (Bor Niğde). Musluk. (Yenikent Aksaray Niğde).

CİTEN

Küçük ahır. Saman taşımak için kağnılara konulan büyük sepet.

COVUR

Gâvur.

CÖBÜK

Açı, iki çizginin birleşmesinden meydana gelen açıklık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük