C ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "c" olan, 3 harfli toplam 94 adet kelime bulunmaktadır. c harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu c harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde c harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CEJ

Savrularak samanından ayrılmış tahıl yığını.

CEE

Korkutma ve sürpriz ünlemi. Aldatılmak istenen bir kimsenin işin farkına vardığını bildirmek için kullandığı ünlem. "Bak" anlamında kullanılır: Oğlum bebeklere cee. Üzüm kabuğu.

CAL

Çorap şişi. Birbirine dargın olanların söyledikleri sözler. Bedel. Gündelik. Arabanın yanlarındaki direklere bağlanan sırık. Ala renk.

CÖB

Cep.

CAA

Korkutma ve sürpriz ünlemi. Öküz, manda, keçi ve benzerleri hayvanları kovalama ve yürütme ünlemi. Bebek, çocuk.

CİR

Tehlike hali, imdat, yardım. Dilek, rica. Cıvık, sulu.

CUR

Arıların baş oğuldan sonra verdikleri oğul. Oyunda sayıların boşa gitmesi hali. Arının son oğulu.

COR

Bataklık. Söz. Toplanıp konuşma, danışma (hk.). Fıtık hastalığı. Husye, erkeklik bezi. Çocuk oyunu. Sus anlamında kullanılır. Keçi, koyun sürüsü. Aksırık. Çok tuzlu su.

CEÇ

Savrularak samanından ayrılmış tahıl yığını. Kabuğu çıkarılmış fındık, ceviz ve mısır.

CAB

Küçük toprak testi. Küp, sırlı su küpü.

CAN

İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. Güç, dirilik. Kişi, birey. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. Gönül. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin. İnsanın kendi varlığı, özü. Yaşama, hayat.

COB

Cirit değneği.

CİV

Ufak tefek adam. Bit. Cep. Yüksek ses, nara.

CÜK

Fıstık kabuğu ve erik çekirdeği ile oynanan oyun. Kadınların cinsiyet organı. Küçük erkek çocuklarda erkeklik organı.

CAC

Sakat, düzgün yürüyemeyen kişi.

CAH

Parmaklık, korkuluk. Öküz, manda, keçi ve benzerleri hayvanları kovalama ve yürütme ünlemi. Uçurum.

CIF

Sigorta pirimi, navlun ve yükleme giderleri ile oluşabilecek her türlü riskin satıcı tarafından üstlenildiği uluslararası C grubu teslim biçimlerinden biri ve buna dayalı fiyatı. karşılığı CFR.

COG

Usta, maharetli: Çala çala cog oldun.

COP

Kalın, kısa değnek. Polislerin kullandığı genellikle lastikten yapılmış olan sopa.

COC

Bataklık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük