C ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "c" olan, 3 harfli toplam 94 adet kelime bulunmaktadır. c harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu c harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde c harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

COG

Usta, maharetli: Çala çala cog oldun.

CAŞ

Genç, delikanlı. Mısır unu, yağ, şeker ile yapılan çocuk maması.

CİR

Tehlike hali, imdat, yardım. Dilek, rica. Cıvık, sulu.

CEA

Karsinoembriyonik antijen.

CEV

İğ ve iğlerin ip takmak için yapılmış olan çengeli.

CEL

Rüzgâr, yel. Açık, engin deniz. Üzerinde Başak bulunan buğday ve arpa sapları. Hayvanlara yedirilen tahıl sapları, mısır koçanı.

CAA

Korkutma ve sürpriz ünlemi. Öküz, manda, keçi ve benzerleri hayvanları kovalama ve yürütme ünlemi. Bebek, çocuk.

CIĞ

Dokuma tezgâhında kullanılan yassı tahta veya saçdan makara. Genç, küçük ağaç dalları. Kendir ve haşhaş sapı. Ağaca yapılan kalem aşısının uç kısmı. Kuzular için tahtadan yapılmış küçük ağıl. Ahırların üst döşemesi. Sınır. Pişmemiş. Kar üzerindeki ayak izi. Sürü, katar: Serçenin cığı olmaz. Kanı kaynama, sevme. Çığ. Donup buz haline gelmiş kar. Nemli havadan meydana gelen su damlacığı. Gelinlerin ve genç kızların düğünlerde başlarına süs olarak taktıkları parlak renkli tel veya tüy.

CÜZ

Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri. Kur'an'ın bölünmüş olduğu otuz parçadan her biri. Fasikül.

CEJ

Savrularak samanından ayrılmış tahıl yığını.

CUK

"Tam yerine denk gelmek, uygun gelmek, yakışmak" anlamlarındaki cuk oturmak deyiminde geçen bir söz.

CAC

Sakat, düzgün yürüyemeyen kişi.

CÜR

Çelik ve aşık oyunlarında sınırlandırılan yerin dışı.

CİP

Her türlü arazide kullanılabilen motorlu taşıt.

CÜT

Çift.

COC

Bataklık.

CİK

Yok, hayır anlamında ünlem. Hasır yapmakta kullanılan saz. Sırtüstü yatış şekli. Bir çeşit başörtüsü. Aşık kemiğinin çukur tarafı. Aşığın yassı çukur tarafı.

CIR

Yabani meyve ağacı. İmdat işareti. Son.

COT

En küçük pirinç karığı. İki duvar arasındaki dar yer.

CÜK

Fıstık kabuğu ve erik çekirdeği ile oynanan oyun. Kadınların cinsiyet organı. Küçük erkek çocuklarda erkeklik organı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük