C ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "c" olan, 3 harfli toplam 94 adet kelime bulunmaktadır. c harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu c harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde c harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CUP

Suya düşen bir şeyin çıkardığı ses.

CEŞ

Savrularak samanından ayrılmış tahıl yığını. Buğday yığını. Tahıl yığını (Kırşehir).

CİN

Dinî inanışa göre duyularla kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama yeteneğine sahip, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan yaratık. Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık. Akıllı, zeki, uyanık kimse. Buğday, arpa, yulaf vb.nden elde edilen ve ardıçla kokulandırılan bir alkollü içki türü, ardıç rakısı. Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantolon.

CÜZ

Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri. Kur'an'ın bölünmüş olduğu otuz parçadan her biri. Fasikül.

CEA

Karsinoembriyonik antijen.

CEJ

Savrularak samanından ayrılmış tahıl yığını.

CUL

Kıldan örülmüş çul, örtü. Eski kilim. Mısır destelerinden oluşan küçük öbek.

CUD

(Argo) Gölge oyunu'nda Yahudi tasvirine verilen ad. bk. Yahudi. Tiplerden Yahudi'ye verilen addır. Karagözcüler de bu "tasvir" i bu adla anarlar.

COB

Cirit değneği.

CAG

Büyük bez veya deri torba, tuluk. Parmaklık, korkuluk.

COA

Koenzim A.

CIF

Sigorta pirimi, navlun ve yükleme giderleri ile oluşabilecek her türlü riskin satıcı tarafından üstlenildiği uluslararası C grubu teslim biçimlerinden biri ve buna dayalı fiyatı. karşılığı CFR.

CUK

"Tam yerine denk gelmek, uygun gelmek, yakışmak" anlamlarındaki cuk oturmak deyiminde geçen bir söz.

CÜT

Çift.

CEÇ

Savrularak samanından ayrılmış tahıl yığını. Kabuğu çıkarılmış fındık, ceviz ve mısır.

CÜK

Fıstık kabuğu ve erik çekirdeği ile oynanan oyun. Kadınların cinsiyet organı. Küçük erkek çocuklarda erkeklik organı.

CAĞ

Parmaklık, korkuluk. Hamam, duş, banyo vb. yerlerde atık suyun akmasını sağlayan delik. Lavabo, banyo. Büyük bez veya deri torba, cav.

COZ

Prafa oyununda ikinci ve üçüncü derecedeki kozlar. Topaç. Göz ağrısı. Ateşin su içine atıldığı zaman çıkardığı ses. Kambur. Ceviz.

CUM

Taşın suya batarken çıkardığı ses.

CEF

Mercimek büyüklüğünde meyve veren yabani bir cins ağaç.