C ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "c" olan, 3 harfli toplam 94 adet kelime bulunmaktadır. c harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu c harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde c harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CÖH

Yılmaz, cesur.

CUK

"Tam yerine denk gelmek, uygun gelmek, yakışmak" anlamlarındaki cuk oturmak deyiminde geçen bir söz.

CÜT

Çift.

CAŞ

Genç, delikanlı. Mısır unu, yağ, şeker ile yapılan çocuk maması.

CUH

Aşık oyununda aşığın istenilen biçimde oturması hali.

CÜL

Mısır saplarından yapılan yığın. Şans.

CEJ

Savrularak samanından ayrılmış tahıl yığını.

CUĞ

Suyun çekilmesi için bataklıklara açılan küçük kanal. Yığın, birikinti.

CEH

Gösteriş, caka. Hayret bildirir ünlem: Ceh sendemi buradasın?. Gelin olan kızın, babasının evinden götürdüğü eşya. Endometriyumun kistik hiperplazisi.

COD

Kimyasal oksijen ihtiyacı.

CAD

Darı ekmeği.

CAK

Büyük bez veya deri torba, tuluk. Lavabo, banyo. Aşık kemiğinin çukur tarafı.

CAC

Sakat, düzgün yürüyemeyen kişi.

CUS

Akıllı, kurnaz.

COV

Küçük pirinç bağlamı.

CAM

Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılmış olan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim. Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapılmış, sırça. Kadeh, içki. Pencere.

CÖC

Sermaye, anapara.

CUP

Suya düşen bir şeyin çıkardığı ses.

CİB

Hep, bütün, çok. Hiç. Şayet, eğer. Cep. Jip.

CİN

Dinî inanışa göre duyularla kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama yeteneğine sahip, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan yaratık. Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık. Akıllı, zeki, uyanık kimse. Buğday, arpa, yulaf vb.nden elde edilen ve ardıçla kokulandırılan bir alkollü içki türü, ardıç rakısı. Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantolon.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük