C ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "c" olan, 3 harfli toplam 94 adet kelime bulunmaktadır. c harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu c harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde c harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CİT

Çuval.

CEH

Gösteriş, caka. Hayret bildirir ünlem: Ceh sendemi buradasın?. Gelin olan kızın, babasının evinden götürdüğü eşya. Endometriyumun kistik hiperplazisi.

COD

Kimyasal oksijen ihtiyacı.

CİC

Hasır dokumak için kullanılan ot. (Kayalık Susuz Kars). Süs.

CÜT

Çift.

CEP

Genellikle bir şey koymaya yarayan, giysinin belli bir yeri açılarak içine yerleştirilen astardan yapılmış parça. Trafiği kolaylaştırmak, araçların durabilmesine olanak sağlamak için yaya kaldırımları veya şehirler arası yolların kenarlarında bulunan taşıt yanaşma yeri. Otomobil yarışlarında arabalarının yarışa başladıkları nokta. Cep telefonu. Savaş alanının bir yerinde düşmanın geriletilmesiyle ortaya çıkan taktik durum, çökertme.

CAA

Korkutma ve sürpriz ünlemi. Öküz, manda, keçi ve benzerleri hayvanları kovalama ve yürütme ünlemi. Bebek, çocuk.

COT

En küçük pirinç karığı. İki duvar arasındaki dar yer.

CAM

Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılmış olan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim. Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapılmış, sırça. Kadeh, içki. Pencere.

CAP

Güveç, toprak tencere. Küp, sırlı su küpü. Kaş. Çelik çomak oyununda çeliğin konulduğu çukur yer. Emin yer. Eğilimli yüzey. Durum, biçim. Nasıl?. cAMP almaç proteini.

CUS

Akıllı, kurnaz.

CEA

Karsinoembriyonik antijen.

CLA

Konjuge linoleik asit.

CAG

Büyük bez veya deri torba, tuluk. Parmaklık, korkuluk.

CUM

Taşın suya batarken çıkardığı ses.

CEE

Korkutma ve sürpriz ünlemi. Aldatılmak istenen bir kimsenin işin farkına vardığını bildirmek için kullandığı ünlem. "Bak" anlamında kullanılır: Oğlum bebeklere cee. Üzüm kabuğu.

CUŞ

Keçiyi kovalama ünlemi.

CAB

Küçük toprak testi. Küp, sırlı su küpü.

CIR

Yabani meyve ağacı. İmdat işareti. Son.

CUĞ

Suyun çekilmesi için bataklıklara açılan küçük kanal. Yığın, birikinti.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük