C ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "c" olan, 15 harfli toplam 30 adet kelime bulunmaktadır. c harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu c harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde c harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CUSHİNGSENDROMU

Böbrek üstü bezi kabuğundan aşırı miktarda kortizol salgılanmasıyla ortaya çıkan idrar çokluğu, susuzluk hissi idrarda fazla glikoz bulunması, kan glikoz düzeyinde artma, karın sarkması, kıl dökülmesi, hâlsizlik, kas atrofisi, zayıflık, karın sarkması, enfeksiyonlara duyarlılık artışı ve kıl dökülmesiyle belirgin bir grup klinik hastalık belirtisi. Adenohipofiz tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri veya hiperplazisi, aşırı dozlarda glikokortikosteroitlerin kullanımı ve ektopik ACTH üreten tümörlerden kaynaklanır. Köpeklerde, daha az oranda olarak yaşlı atlarda ve nadiren de diğer hayvan türlerinde görülür.

CİMRİLEŞEBİLMEK

Cimrileşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

COŞKULANABİLMEK

Coşkulanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

CAZİBELEŞTİRMEK

Çekici, alımlı duruma getirmek.

CIVIKLAŞTIRILMA

Cıvıklaştırılmak işi.

CEZALANDIRILMAK

Cezaya çarptırılmak, ceza verilmek, tecziye edilmek.

CIVIKLAŞABİLMEK

Cıvıklaşma olasılığı bulunmak.

CAHİLLEŞEBİLMEK

Cahilleşme olasılığı bulunmak.

CHEYLETİELLİDAE

Genellikle evcil hayvanlarda ara sıra insanlarda enfestasyona neden olan Cheyletiella cinsini içeren akar ailesi.

CORYNEBACTERİUM

Sporsuz, hareketsiz, bir uçları şişkin, düzgün veya hafif eğri, Gram pozitif çomak biçimli bir bakteri cinsi.

CHİHUAHUAKÖPEĞİ

Şivava köpeği.

CİSİMLEŞEBİLMEK

Cisimleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

CAZİPLEŞTİRİLME

Cazipleştirilmek işi.

CANAVARLAŞTIRMA

Canavarlaştırmak durumu.

CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyetçi olma durumu, cumhuriyetperverlik.

CHROMOBAKTERİUM

Küçük, sporsuz hareketli, gram negatif ve değişik renklerde pigment oluşturan, Pseudomonaslara benzeyen, genellikle toprak ve suda bulunan, apse, ishal ve septisemi oluşturan çomak biçimli bir bakteri cinsi.

CAZİPLEŞEBİLMEK

Cazipleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

CESARETLENDİRME

Cesaretlendirmek işi, yüreklendirme, yiğitlendirme.

CANSIZLAŞABİLME

Cansızlaşabilmek işi.

CEMAATİMÜSLİMİN

Müslüman topluluğu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük