C ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "c" olan, 15 harfli toplam 30 adet kelime bulunmaktadır. c harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu c harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde c harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CHROMOBAKTERİUM

Küçük, sporsuz hareketli, gram negatif ve değişik renklerde pigment oluşturan, Pseudomonaslara benzeyen, genellikle toprak ve suda bulunan, apse, ishal ve septisemi oluşturan çomak biçimli bir bakteri cinsi.

CELALLENEBİLMEK

Celallenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

CHEYLETİELLİDAE

Genellikle evcil hayvanlarda ara sıra insanlarda enfestasyona neden olan Cheyletiella cinsini içeren akar ailesi.

CİSİMLEŞEBİLMEK

Cisimleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

CEMAATİMÜSLİMİN

Müslüman topluluğu.

CİLTİLLENDİRMEK

Kıvılcımlandırmak.

CÖMERTLEŞEBİLME

Cömertleşebilmek işi.

CUSHİNGSENDROMU

Böbrek üstü bezi kabuğundan aşırı miktarda kortizol salgılanmasıyla ortaya çıkan idrar çokluğu, susuzluk hissi idrarda fazla glikoz bulunması, kan glikoz düzeyinde artma, karın sarkması, kıl dökülmesi, hâlsizlik, kas atrofisi, zayıflık, karın sarkması, enfeksiyonlara duyarlılık artışı ve kıl dökülmesiyle belirgin bir grup klinik hastalık belirtisi. Adenohipofiz tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri veya hiperplazisi, aşırı dozlarda glikokortikosteroitlerin kullanımı ve ektopik ACTH üreten tümörlerden kaynaklanır. Köpeklerde, daha az oranda olarak yaşlı atlarda ve nadiren de diğer hayvan türlerinde görülür.

CİLVELEŞEBİLMEK

Cilveleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

CIVIKLAŞABİLMEK

Cıvıklaşma olasılığı bulunmak.

COŞKULANABİLMEK

Coşkulanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

CERATOPOGONİDAE

Diptera takımı ve Nematocera alt takımı içinde yer alan, dişileri insan ve hayvanlardan kan emerek beslenen kimi virüs, protozoon ve helmintlere vektörlük eden, oldukça küçük sinekleri içeren aile. Veteriner hekimlik açısından bu ailede bulunan Culicoides cinsindeki türler önemlidir.

CANSIZLAŞABİLME

Cansızlaşabilmek işi.

CANLANDIRICILIK

Canlandırıcı olma durumu, animatörlük.

CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyetçi olma durumu, cumhuriyetperverlik.

CANAVARLAŞTIRMA

Canavarlaştırmak durumu.

CESARETLENDİRME

Cesaretlendirmek işi, yüreklendirme, yiğitlendirme.

CIVIKLAŞTIRILMA

Cıvıklaştırılmak işi.

CAHİLLEŞEBİLMEK

Cahilleşme olasılığı bulunmak.

CORYNEBACTERİUM

Sporsuz, hareketsiz, bir uçları şişkin, düzgün veya hafif eğri, Gram pozitif çomak biçimli bir bakteri cinsi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük