C ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "c" olan, 14 harfli toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. c harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu c harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde c harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CAENORHABDİTİS

Küçük serbest yaşamlı bir nematod cinsi. Caenorhabditis elegans ve C. briggsae genetik çalışmalarda, kas kimyası, nöroanatomi, yaşlanma ve gelişim çalışmalarında en çok kullanılan iki türdür.

CANKURTARANLIK

Cankurtaran olma durumu.

CANSIZLAŞTIRMA

Cansızlaştırmak işi.

CAZİPLEŞTİRMEK

Cazip duruma getirmek.

CHONDRİCHTHYES

Kıkırdaklı balıklar.

CEMAZİYELEVVEL

Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı. Geçmiş.

CAZİPLEŞEBİLME

Cazipleşebilmek işi.

CARYOPHYLLAEUS

Vücudu segmentsiz, ön kısmı genişlemiş, katlanmış veya kıvrılmış olup bothria veya çekmeni olmayan bir sestot cinsi.

CIVIKLAŞABİLME

Cıvıklaşabilmek işi.

CİLTLENEBİLMEK

Ciltlenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

CİDDİYETSİZLİK

Laubalilik.

COŞKULANABİLME

Coşkulanabilmek işi.

CYCLOPHYLLİDEA

Cestoidea sınıfında, Cestoda alt sınıfında bulunan insan ve hayvanlarda doğal veya tesadüfi olarak parazitlenen Taeniidae, Hymenolepididae, Dipylidiidae, Davaineidae, Anoplocephalidae, Linstowiidae ve Mesocestoididae ailelerini içeren sestod takımı.

CHRYSOMONADİDA

Mastigophora şubesinde, Phytomastigophorea sınıfında bulunan serbest yüzen, genellikle ameboyit, bitki benzeri, denizde veya tatlı sularda yaşayan protozoon takımı.

CELALLENİVERME

Celallenivermek işi.

CALBALANDIRMAK

Sıvıyı elle vurarak çalkalamak, hareket ettirmek.

CİLTLEYEBİLMEK

Ciltleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

CİLALAYABİLMEK

Cilalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

CANLANDIRILMAK

Canlandırma işine konu olmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük