C ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "c" olan, 13 harfli toplam 44 adet kelime bulunmaktadır. c harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu c harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde c harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CİBİLLİYETSİZ

Soysuz, sütü bozuk.

CİLTLETEBİLME

Ciltletebilmek işi.

CIVIBILDATMAK

Sıvıyı çalkalamak, sarsmak.

CIVIKLAŞTIRMA

Cıvıklaştırmak işi.

CNİDOSPORİDİA

Microsporida.

CAZİPLEŞTİRME

Cazipleştirmek durumu.

CIZDIRIVERMEK

Baştan savmak. Yenmek (oyunda): Oyunda Hasanlı cızdırıverdim.

CENDERELEŞMEK

Manevi baskı altında mücadele etmek.

CERATOPHYLLUM

Tilki kuyrukları.

CİSİMLENDİRME

Cisimlendirmek işi.

CANLANDIRILMA

Canlandırılmak işi.

CUMHURBAŞKANI

Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur, cumhur reisi.

CAMPYLOBACTER

Hayvanların ve insanların sindirim ve üreme sistemlerinde bulunan ve bağırsak yangısına neden olan, küçük, eğri, spiral biçimli, mikroaerofil, hareketli mikroorganizma.

CİSİMLEŞTİRME

Cisimleştirmek işi.

CAMKANATLILAR

Kurtçukları, elma, kayın, kavak, meşe ve gürgen ağaçlarına zarar veren kanatları camsı, hortumları körelmiş kelebekler familyası.

CERAHATLENMEK

Yara irin toplamak.

CANAVARLAŞMAK

Canavar gibi davranmak. Korkunç, ürkütücü bir durum almak.

COĞRAFYACILIK

Coğrafyacının yaptığı iş.

CEZALANDIRMAK

Bir kimseye veya varlığa ceza vermek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük