C ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "c" olan, 10 harfli toplam 294 adet kelime bulunmaktadır. c harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu c harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde c harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CAYIRDAMAK

Nesneler "cayır" sesi çıkararak yanmak veya yırtılmak.

CUĞURLAMAK

Bir şeyi avucunda sıkıp buruşturmak.

CİLALANMAK

Cilalama işine konu olmak.

CONKLAŞMAK

Birkaç kişi bir araya gelerek gülüp konuşmak.

CESTODARİA

Segmentsiz şerit. Cestoidea sınıfında bulunan balık ve seyrek olarak sürüngenlerde parazitlenen, halkalanma göstermeyen, tek bir genital organ takımına sahip, hermafrodit, var olduğunda iyi gelişmemiş bir tutunma organına sahip, larvaları 5 çift çengel taşıyan alt sınıf.

CIRTDANGAZ

Ekilmeyen, tarlalarda yetişen geniş yapraklı, hatmi çiçeğine benzeyen çiçekler açan bir bitki.

CIMILANMAK

Tırmalamak.

CEPHELENME

Cephelenmek işi.

CIYIRDATMA

Cıyırdatmak işi.

CHRYSOMYİA

Afrika, Avustralya ve Asya'nın belirli bölgelerinde bulunan, yumurtalarını yaralara bırakarak deri miyazisine neden olan Calliphoridae ailesinden sinekler.

CILURLAMAK

Parasız kalmak, dara düşmek.

CEZBELENME

Cezbelenmek durumu.

CAĞIŞTAMAK

Kuru yaprak, kuru bitki ses çıkarmak, hışırdamak. Para, zincir, çakıltaşı gibi cisimler birbirine çarparak ses çıkarmak, şakırdamak.

CAZIRTISIZ

Cazırtısı olmayan.

CURUZLAMAK

Uyuşmak, büzülmek.

CAMALLANUS

Balıkların mide ve bağırsaklarında bulunan bir nematot cinsi. Spiruroidea üst ailesinde bulunan kuş, sürüngen ve amfibiyaların bağırsaklarında parazitlenen nematod cinsi.

CİVİLDİRİK

Sıcaktan bunalarak bayılan kişi.

CİVİRDEYİK

Mayası gelmemiş ekmeğin üzerindeki ince kabarcıklar.

CENNETKUŞU

Bir takımyıldızın adı.

CYPRİNİDAE

Sazangiller.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük