CIVA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "cıva" olan, toplam 16 adet kelime bulunmaktadır. cıva ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu cıva ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde cıva olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

CIVATALAMAK

10 harfli kelimeler

CIVATALAMA

9 harfli kelimeler

CIVALAMAK

8 harfli kelimeler

CIVALDIZ, CIVARMAK, CIVATALI, CIVAZLIK

7 harfli kelimeler

CIVADRA, CIVADAN, CIVARNA

6 harfli kelimeler

CIVALI, CIVATA

5 harfli kelimeler

CIVAK, CIVAN, CIVAR

4 harfli kelimeler

CIVA

Bazı kelimelerin anlamları

CIVA

Atom numarası 80, atom ağırlığı 200,5, yoğunluğu 13,59 olan, donma noktası -38,8 °C olduğundan, normal sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, gümüş renginde bir element (simgesi Hg).

CIVALAMAK

Barbut oyununda zarı tutmadığını göstermek için avucu içinde onları şıkırdatarak serbest olduklarını anlatmak.

CIVADAN

Çok çabuk.

CIVAN

Tarlalara su dağıtan bekçi.

CIVATALAMAK

Cıvata ile tutturmak.

CIVATALI

Cıvatası olan. Cıvata ile tutturulmuş olan.

CIVAR

Tarlalara su dağıtan bekçi.

CIVATA

Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçalarının üzerinde hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida.

CIVARNA

Hortum. Kar fırtınası. Rüzgârla karışık yağmur.

CIVALI

Cıvası olan.

CIVARMAK

Rüya yorumlamak.

CIVADRA

Geminin baş tarafından havaya doğru biraz kalkık olarak uzatılmış bulunan direk.

CIVALDIZ

Çuval dikmek için kullanılan büyük iğne, çuvaldız.

CIVATALAMA

Cıvatalamak işi.

CIVAK

Sulu. Leblebi. Şeytantırnağı.

CIVAZLIK

Hile.

  -   -   -  

Anlamında CIVA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CIVA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FLOK

Geminin cıvadrasına çekilen üçgen yelken.

AMALGAMLAMA

Metallerin cıvada çözülmesi. Cıva kullanılarak filizlerden metallerin elde edilmesi. Amalgamlama altın kaplama işlerinde, ayna üretiminde, dişçilikte kullanılır.

MAVRUKA

Kurşundan dökülmüş uzun ve yuvarlak, iki ucu delikli, mazgallanıp cıvayla parlatılmış veya sarı madenden döküm yapılıp nikelajlanmış, 80-130 gr ağırlığında bir av aleti.

SAKULETA

Silindir biçiminde bir demirin içine çivi, cıvata vb. maddelerin doldurulması ile yapılmış olan bir mermi türü.

ÖKÜZ

Çift sürmekte, kağnı çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır. Bön, görgüsüz, kaba, anlayışsız, yeteneksiz kimse. Cıvalı zar.

MAPA

Ucu halkalı cıvata. Gemi içini aydınlatmaya yarayan, içinde zeytinyağı bulunan siperli fener.

LOKMA

Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum. Yemek. Türlü kalınlıktaki cıvataları, boşluğuna geçirip sökmeye veya sıkıştırmaya yarayan metalden alet. Lokma tatlısı. Genellikle haksız olarak ele geçirilen mal veya para.

ZİNCİFRE

Kırmızı renkli doğal cıva sülfür. Kırmızı kurşun oksidin veya sülüğenin eski adı.

USKURU

Cıvata ve somunlardaki yiv.

ALTGRUP

d bloğundaki her bir kısa düşey kolonda bulunan geçiş elementlerine verilen isim. Her bir alt grup, ilk grup elementinin adını alır. Örnek çinko altgrubunda, çinko, kadmiyum ve cıva elementleri bulunur.

SIĞIRDİLİGİLLER

İki çeneklilerden, sığırdili ve havacıva bitkilerini içine alan familya.

TALİMAR

Baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan, cıvadra donanımına desteklik etmek amacıyla konulan ekleme.

ATMOSFER

Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı. Hava yuvarı. Basınç birimi olarak kullanılan, 15 °C'de deniz yüzeyinde, 76 santimetre uzunluğunda ve tabanı 1 santimetrekare olan cıva sütununun ağırlığı (1 kilogram 33 gram). İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava.

PUL

Posta parası karşılığı mektup zarfı, kartpostallara ve damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası. Vida, cıvata vb. şeylerin boynuna geçirilen, ortası delik metal levhacık. Balıkların, sürüngenlerin ve bazı kuşlarla memelilerin vücudunu kaplayan boynuzsu, sert levhacık. Propaganda amacıyla kullanılan yazılı küçük kâğıt. Akçeden küçük metal para. Üzerinde bulunduğu organa yapışık, biçim ve yapıca çok basit yaprakların her biri. Tavla oyununda kullanılan, plastik, tahta vb.nden yapılmış yassı yuvarlak levhacık. Küçük ve ince tabakacıklar. Bazı giysilerde süs olarak kullanılan parlak, incecik, genellikle metal levhacık.

PABUÇ

Ayakkabı. Bina kolonlarının temeldeki basma yüzeyinin geniş ve daha güçlü olarak yoğunlaştırılmış bölümü. Masa, sandalye vb. mobilyaların ayaklarına takılan metal veya plastik eklenti. İletken telleri elektrik birimlerine bağlayan veya cıvatalı bağlantıyı sağlayan parça.

ANEROİT

Cıva yerine maden bir kutu kullanmak temeline dayanan kadranlı barometre.

YALAMA

Yalamak işi. Fırça izleri belli etmeden yapılmış olan (resim). Üzeri düzleşmiş, dişleri aşınmış olan (vida, cıvata vb.). Sözünde durmayan (kimse).

SOMUN

Yuvarlak ve şişkin ekmek. Cıvatanın ucuna geçirilen, içi yivli demir başlık.

ALYAN

Cıvataları çıkarıp takmaya yarayan, altıgen kesitli, L biçiminde alet.

MALGAMA

Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük