Sonu CIT ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "cıt" olan, toplam 5 adet kelime bulunmaktadır. Sonu cıt ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında cıt olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde cıt olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CIT

Anahtar, asma kilit.

ARCIT

Ardıç.

CITCIT

Titiz, sinirli. Elinden bir şey gelmediği halde gösteriş yapan kişi.

GINCIT

Gösteriş yapmak, nisbet vermek için söylenir: Gıncıt sen sınıfını geçemedin ben geçtim.

DIRICIT

Masanın köşesi, köşe.

  -   -   -  

Anlamında CIT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CIT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACITILMA

Acıtılmak işi.

ACITABİLMEK

Acıtma imkânı veya olasılığı bulunmak.

DÖVMEK

Tokat, yumruk, tekme vurarak canını acıtmak. Çarpmak, sertçe dokunmak. Çamaşır, halı vb.ni tokaç, sopa gibi şeylerle vurarak temizlemek. Topa tutmak. Bir şeyi toz durumuna getirmek için ezmek. Davul vb. çalmak, vurmak. Ateşte ısıtılarak yumuşatılmış bir madeni, vurarak istenilen biçime getirmek. Ezmek. Çırpmak.

ACITMA

Acıtmak işi.

ANNA

Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem. Hayır:-Oğlum bu gün pazara git.-Anna gitmem. Dirseğin iç kısmı: Anna*mı acıttın. Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık.

ACITGAN

Çok acıtan, çok ıstırap veren.

ÇİMDİKLEMEK

Bir kimsenin etini başparmakla işaret parmağı arasında kıstırarak sıkıp acıtmak. Bir bütünden küçük küçük parçalar koparmak.

ACIŞTIRMAK

Acıtmak, birinin canını yakmak.

DANABAĞIRDAN

İri karıncaya benzeyen ve ısırınca çok acıtan bir çeşit böcek. İnsanın bir yerine çarpınca çok acıtan bir hayvan, deniz yıldızı. Çalıların büyük dikenleri.

ACITIVERMEK

Çabucak acıtmak.

ARGITMAK

Acıtmak, ağrıtmak: Aman çıbanı argıtma. Ağrıtmak, incitmek.

ACITIŞ

Acıtma işi.

ÇÖĞERTMEK

Fazlasiyle acıtmak, yaralayacak kadar vurmak.

BURMAK

Bir şeyi iki ucundan tutup ekseni etrafında ters yönlere çevirerek bükmek. Acıtmak. Ağza kekre tat vermek. Mide, bağırsak sancımak. İğdiş etmek.

DALAMAK

Köpek, kurt vb. hayvanlar dişlemek, ısırmak. Zehirli böcek, ısırgan otu, sert kumaş dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak.

ACITILMAK

Acıtma işine konu olmak.

ACITABİLME

Acıtabilmek işi.

DAŞIRGAMAH

Hayvanın ayağını taş aşındırıp, acıtırak hayvan yürüyememek.

AGRITMAK

Ağrıtmak, acıtmak.

ACITIVERME

Acıtıvermek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük