CIDA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "cıda" olan, toplam 19 adet kelime bulunmaktadır. cıda ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu cıda ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde cıda olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

CIDAVILAŞMAK

8 harfli kelimeler

CIDALACI

7 harfli kelimeler

CIDABIR, CIDAMAK, CIDAMIK, CIDAVLU

6 harfli kelimeler

CIDAĞI, CIDAĞU, CIDALA, CIDAMA, CIDANI, CIDAVI, CIDAVU

5 harfli kelimeler

CIDAK, CIDAL, CIDAM, CIDAR, CIDAV

4 harfli kelimeler

CIDA

Bazı kelimelerin anlamları

CIDA

Mızrak. Süs. Olta. İnce uzun tahta. Tınaz savurmakta kullanılan çatal şeklinde tahta. Pulluk vidası: Cıdaları pulluğa tak. Aşırı istek. Aşerme. İnat, iddia. Kargı, mızrak. Süngü, kargı, mızrak, harbe.

CIDAMAK

Beğenmek, istemek. Sabretmek.

CIDABIR

Yarma buğday, et suyu ile kaynatılarak yapılan çorba.

CIDAL

Ayrı, aksi. Mızıkçılık. Huysuz ve sinirli kişi. Tarandıktan sonra eğrilmek üzere olan yünleri tutmaya yarayan çatallı ağaç.

CIDAĞI

Atın iki omzunun arası. Derin, işleyen yara, büyük çıban.

CIDAMIK

Sabırlı olan kişi.

CIDAĞU

Derin, işleyen yara, büyük çıban (genellikle at ve eşeklerde görülür).

CIDAVI

Aksi, inatçı. Yaramaz, afacan. Derin, işleyen yara, büyük çıban (genellikle at ve eşeklerde görülür). Ezik, çürük. Omuzbaşı, kürek kemiğinin (insan ve hayvanlarda) üstü.

CIDAVLU

Vücudunda daimi yara bulunan kişi.

CIDAMA

Beğenip isteme.

CIDALACI

Kavga arayan.

CIDANI

Yaramaz.

CIDAK

Mızrak. Kavga arayan.

CIDAVILAŞMAK

Yara, çıban olgunlaşmak.

CIDAVU

Aksi, inatçı. Derin, işleyen yara, büyük çıban (genellikle at ve eşeklerde görülür). Omuzbaşı, kürek kemiğinin (insan ve hayvanlarda) üstü.

CIDALA

Yaramaz, afacan.

  -   -   -  

Anlamında CIDA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CIDA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BOZALAMAK

Acıdan kıvranmak, sızlanmak.

EVRİLİR

Konu ile yüklemin birbirinin yerine geçmesiyle doğruluğu bozulmayan (önerme): "Her insan güler" evrilir bir önerme sayılır çünkü "her gülen insandır" yargısı yanlış olmaz. Alıcıda kullanılıp kimyasal işlemden geçtikten sonra doğrudan doğruya pozitife dönebilen (film).

HOŞLANMACILIK

Her davranışın haz sağlama ya da acıdan kaçınma isteği ile güdülendiğini savunan görüş.

EASTMANCOLOR

ABD'deki Eastman Kodak üretimliğinin, Kodachrome ile Ektacolor'dan geliştirdiği renkli film işlemi. (Tek taban üzerinde üç ayrı renge duyarlığı olan üç duyarkat temeline dayanır. Technicolor gibi özel bir alıcı gerektirmeyen Eastmancolor'un herhangi olağan bir 35 mm'lik alıcıda kullanılabilmesi, bu renkli film işleminin birdenbire çok yaygınlaşmasını sağlamıştır).

AÇINDIRMAK

Açınmasını sağlamak. Bir cismin yüzeyini açarak bir düzlem üzerine yaymak. ve TV Alıcıda kullanılan boş film üzerindeki gizli görüntüyü görülebilir biçime sokmak amacıyla filmi kimyasal işlemden geçirmek.

FERMUAR

Giysi, çanta vb. yerlerde kullanılan, karşılıklı dişler ve bunların üzerinde yürüyen kapatıcıdan oluşan düzenek, cırcır, carcur.

YEDİNCİ

Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen.

İŞLETMECİ

Bir fabrikayı veya gelir getiren bir kuruluşu yöneten kimse. Yapımcıdan işletme hakkını alarak filmleri oynatanlara kiralayıp dağıtan kimse.

İKİZLEME

Dayanıklılığı artırmak ve aynı zamanda güzel bir görünüm sağlamak amacıyla, çalgı yapımında kullanılacak ağacın enlemesine ortadan kesilmesiyle elde edilen iki eşit parçanın yanlamasına yapıştırılması yöntemi. Aynı film parçasının alıcıda iki kez kullanılması. (Örtü ve dişi örtü kullanılırsa, film üzerinde iki ayrı görünçlüğün görüntüleri yan yana yer alır. Örtü kullanılmazsa, bindirme ortaya çıkar). İki karşıt anlama gelen bir sözcüğün ya da sözün her iki anlamı da okşar biçimde kullanılması.

BÜKÜNMEK

Kıvrılmak, bükülmek. Ağrıdan, sancıdan kıvranmak.

DUYARKAT

Film tabanı üzerinde yer alan, ışığa karşı duyarlı gümüş bromür ya da gümüş klorürlü kat. (Boş filmin duyarkatı alıcıda kullanıldığında ışık etkisiyle üzerinde gizli bir görüntü oluşur. Bu gizli görüntü, işlemeyle önce negatif, sonra pozitif bir görüntü verir. Böylelikle duyarkat, görüntü oluşturan temel gereçtir. Duyarkatların, gördükleri işlere göre birçok çeşidi vardır). Bir mıknatıslı kuşak, mıknatıslı görüntü kuşağı ya da mıknatıslı film üzerine sıvanmış demir oksit katı. (Bu kat, ses aygıtı ya da mıknatıslı görüntü aygıtında kullanıldığında üzerine ses ya da resim imleri çıkar).

KİRALAMA

Kiralamak işi. Anlaşmaya göre kira süresinin bitiminde mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi durumu. Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının belli bir süre için ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi.

AÇINDIRMA

Açındırmak işi. Alıcıda kullanılan boş film ü-zerindeki gizli görüntüyü görülebilir biçime sokmak amacıyla filmi kimyasal işlemden geçirme.

PEŞİN

Bir alışverişte, alışveriş yapıldığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı. Daha önce, önceden. Çalışmadan verilen (ücret, aylık). Toptancıdan bir malı çok miktarda veresiye aldıktan sonra piyasada değerinden daha aşağıya peşin olarak satma, spot.

BİNDİR

Resim seçiciye, belli bir alıcıdan gelen resmi, başka bir alıcıdan gelen resme bindirmesi için verilen komut. (Bindirilecek resmi veren alıcının sayısı belirtilerek "üçü bindir!, biri bindir!" biçiminde söylenir).

GOYŞURULMAK

Acı duymak, acıdan kıvranmak.

SPOTÇU

Bir malı çok miktarda toptancıdan veresiye aldıktan sonra piyasada değerinden daha aşağıya peşin olarak satan kimse.

DENETLİK

Bir televizyon yayınında görüntü ile sesin niteliğini izlemek, görüntü seçimini gerçekleştirmek, görüntüyü yayına vermek gibi işlerde kullanılan yüksek nitelikli almaç. (Denetliğin yapısı ile görevi, almacın aynıdır. İkisi de televizyon imlerini resme çevirir. Ancak alıcı ile almaç arasındaki bağlantı, vericiyle sağlandığı halde, denetlik bu imleri doğrudan doğruya alıcıdan bir kablo yardımıyla alır. Ayrıca görüntüyle ilgili ses almaca resimle birlikte verildiği halde, denetliğe verilmez; ses için ayrı bir denetlik kullanılır. Kullanıldıkları yerlere göre başlıca şu denetlikler vardır: Görüntü denetliği, ses denetliği, işlik denetliği, ana denetlik, yönetim denetliği).

CIDMAK

Didiklemek, parçalamak. Ayaklarından tutup ikiye ayırmak: Başım kızarsa seni cıdarım.

UĞUNMAK

Büyük bir üzüntü veya acıdan kıvranmak. Soluğu tıkanmak. İsteksiz davranmak, savsaklamak. Ağlaya ağlaya bayılmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük