CI ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "" olan, 5 harfli toplam 121 adet kelime bulunmaktadır. cı ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu cı ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde cı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CIRBA

Gelişmemiş, cılız çocuk. Üzüm posası. Üzüm küspesi. (Kızılca Bor, Taşpınar Aksaray, Beyağıl Ulukışla Niğde).

CICIH

Güzel. Süs. Söğüt ve kavakların meyvesinin çiçeklenme zamanı. Eski türkçe sücig: Güzel eşya, giysi, oyuncak (Erzincan Merkez).

CIĞAN

Züğürt, parasız. Derelerde biten, uzun yaprakları olan bir bitki. Cimri, bahil, hasis. İnsafsız, düşmanca hareket eden.

CITES

Neslinin devamı tehlikeye girmiş olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretini kontrol ederek, bu türlerin yok olmasını önlemeye çalışan uluslararası organizasyon.

CIDIK

Karlı günlerde kuş yakalamak için çubuktan yapılmış bir çeşit tuzak. At kılından yapılmış kuş tuzağı. Kavgacı: Tıktıkı ile alış veriş, cıdık ile iş görme. Çok olgun: Domatesler cıdık, ele almıya gelmez. Kâğıt kenarı süsü. Azıcık, bir parça. Av hayvanlarına kurulan bir tür tuzak.

CILIK

Oyunbozan, mızıkçı. Terbiyesiz. Küçük balık yumurtaları. İncir. Bozuk, çürük, kokmuş. Kuluçkadaki bozuk yumurta.

CILGI

İnce, dar, taşlı yol, patika. Deriden yapılmış su tulumu. İnce uzun bez veya tülbent. İncecik bağ. Çakı veya bıçakların ucunda bulunup zincir takmakta kullanılan halka. Kendine sahip olamayıp yerli yersiz konuşan (kimse.). İnce dar yol, patika. Beyaz tüylerden müteşekkil tüy demeti.

CIMLA

Çapak.

CIBAG

Bebeklikten çıkmış çocuk.

CINIZ

İskete kuşu.

CIVGA

Dik ve sivri. Genç dal, sürgün.

CILĞH

Bozuk, çürük, kokmuş.

CIBIK

Yerli yersiz övünen. Oyunda ve işte hile yapan kişi. Yok, hayır anlamında ünlem. Kümes hayvanlarının yavrusu, civciv.

CIRPI

Çalı çırpı.

CIVAN

Tarlalara su dağıtan bekçi.

CIZGA

Ağustos böceği. Keçiyolu. Domuz yavrusu. Küçük, çizgi gibi.

CIGIR

Taşlı yol, patika.

CIBIZ

Tüyü dökülmüş. Kel. İnce ve az tüylü köpek. Keçilerde olan uyuz hastalığı. Çıplak.

CIDIL

Elin en küçük parmağı. Küçük, zayıf, ince.

CIDAL

Ayrı, aksi. Mızıkçılık. Huysuz ve sinirli kişi. Tarandıktan sonra eğrilmek üzere olan yünleri tutmaya yarayan çatallı ağaç.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük