Sonu CÜR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "cür" olan, toplam 12 adet kelime bulunmaktadır. Sonu cür ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında cür olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde cür olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

TAHACCÜR, GÖLÜNCÜR

7 harfli kelimeler

GÖLÜCÜR, GÖNÜCÜR

6 harfli kelimeler

CİVCÜR, CÜRCÜR, GÖĞCÜR, GÖLCÜR

5 harfli kelimeler

BÜCÜR, GÖCÜR

4 harfli kelimeler

ECÜR

3 harfli kelimeler

CÜR

Bazı kelimelerin anlamları

CÜR

Çelik ve aşık oyunlarında sınırlandırılan yerin dışı.

GÖNÜCÜR

Bir çeşit sığır hastalığı.

GÖLÜNCÜR

Tahıl içinde bulunan bir çeşit bitki tohumu.

GÖCÜR

Düşüncesiz (adam). İnatçı (adam). Kuvvet.

TAHACCÜR

Taşlaşma, taş kesilme.

BÜCÜR

Ufak tefek ve kısa boylu (kimse). Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan.

GÖLCÜR

Ekinlerin içinde bulunan yabani ot.

GÖĞCÜR

Tahılın içindeki yabani tohum.

GÖLÜCÜR

Gövdesi ve yaprakları yapışkan bir ot.

ECÜR

Çok sulu, biraz ekşi tatta olan bir çeşit kavun.

CİVCÜR

Küçük tulum.

CÜRCÜR

İshal, sürgün. Erkek.

  -   -   -  

Anlamında CÜR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CÜR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BÜCÜRLÜK

Bücür olma durumu.

YÜREKLİ

Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, hiçbir şeyden korkusu olmayan, gözü pek, babayiğit, koçak, cesaretli, cesur, cüretli, cüretkâr.

SUÇ

Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış. Yasalara aykırı davranış, cürüm.

MÜTECASİR

Yeltenen, cüret eden.

ATAR

Cesaret, cüret, kudret. Çaput aygıtı. (Dutluca, İnönü Eskişehir).

CÜRETKARLIK

Cüretkâr olma durumu.

YÜZ

Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı. Nedeniyle, sebebiyle. Kere, kat vb. kelimeler ile birlikte kullanılarak yapılmış olan işin çokluğunu abartılı bir biçimde anlatan söz. Kesici araçlarda ağız. Bir şeyin görünen bölümünde kullanılan kumaş. Bu sayıyı gösteren 100 ve C rakamlarının adı. Birinin görülegelen veya umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret. Yorgana ve yastığa geçirilen kılıf. Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat. Yüzey. Utanma. Bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen gösterişli bölümü. On kere on, doksan dokuzdan bir artık. Yan, taraf. Bir yapının dışa bakan düşey yüzeylerinin her biri.

ATAKLIK

Atak olanın durumu veya atak bir biçimde yapılmış olan iş, davranış, cüret.

CESARET

Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven. Cüret. Yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği. Atılganlık.

ATAK

Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr. Saldırı, saldırış, hücum, hamle, akın. Gol atmak veya sayı kazanmak amacıyla yapılmış olan akın, ofans. Çevik, hareketli. Atılım. Geveze. Aniden başlayan hastalık nöbeti.

BATLI

Kısa boylu, bücür, bodur.

YÜREKSİZ

Yürekli olmayan, cesaretsiz, cüretsiz, tabansız.

BÜCÜRLEŞME

Bücürleşmek işi.

BASTIRAK

Yol yapımında çakıl, kum, cüruf vb. maddeleri ezmeye ve sıkıştırmaya yarayan alet.

BÜCÜRLEŞMEK

Bücür duruma gelmek.

SUÇÜSTÜ

Birini suç işlerken yakalama, cürmümeşhut, meşhut suç. Suç işlerken.

CÜRETLENDİRME

Cüretlendirmek işi.

ASMOLEN

Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.

BEBERUHİ

Sevimsiz, budala, bücür erkek. Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı.

DIŞIK

Cüruf.