CÜR ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "cür" olan, toplam 41 adet kelime bulunmaktadır. cür ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu cür ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde cür olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

CÜRETLENDİRMEK

13 harfli kelimeler

CÜRETLENDİRME

11 harfli kelimeler

CÜRMÜMEŞHUT, CÜREKSİNMEK, CÜRETKARLIK, CÜRETLENMEK, CÜRETSİZLİK

10 harfli kelimeler

CÜRDELEMEK, CÜRETLENME, CÜRETSİZCE

8 harfli kelimeler

CÜRETKAR, CÜRCÜLLÜ, CÜRETMEK, CÜRETSİZ, CÜRLEMEK, CÜRÜMSÜZ

7 harfli kelimeler

CÜRETLİ, CÜRCÜNE, CÜRELEK, CÜRÜMEK

6 harfli kelimeler

CÜRBEK, CÜRCÜR, CÜRDEK, CÜRDÜK, CÜREFE, CÜREPE, CÜRGÜL

5 harfli kelimeler

CÜRET, CÜRUF, CÜRÜM, CÜRAZ, CÜREK, CÜREP, CÜRRE, CÜRÜK, CÜRÜN

4 harfli kelimeler

CÜRA, CÜRE, CÜRİ, CÜRÜ

3 harfli kelimeler

CÜR

Bazı kelimelerin anlamları

CÜR

Çelik ve aşık oyunlarında sınırlandırılan yerin dışı.

CÜRETLENMEK

Cüretli davranmak.

CÜRETKAR

Yürekli. Saygısız.

CÜRMÜMEŞHUT

Suçüstü.

CÜRETLENME

Cüretlenmek durumu.

CÜREKSİNMEK

Öfkelendiği halde bir şey yapamamak.

CÜRETSİZCE

Cüretsiz bir biçimde.

CÜRETKARLIK

Cüretkâr olma durumu.

CÜRETSİZLİK

Cüretsiz olma durumu.

CÜRETLENDİRMEK

Cüretlenme işini yaptırmak.

CÜRETMEK

Başa vermek, eritmek (para hakkında).

CÜRETLENDİRME

Cüretlendirmek işi.

CÜRLEMEK

Kapıp kaçmak.

CÜRETSİZ

Yüreksiz. Yüreksiz bir biçimde.

CÜRDELEMEK

Örselemek.

CÜRCÜLLÜ

Süslü.

  -   -   -  

Anlamında CÜR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CÜR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

YÜREKLİ

Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, hiçbir şeyden korkusu olmayan, gözü pek, babayiğit, koçak, cesaretli, cesur, cüretli, cüretkâr.

ATAKLIK

Atak olanın durumu veya atak bir biçimde yapılmış olan iş, davranış, cüret.

YÜREKSİZ

Yürekli olmayan, cesaretsiz, cüretsiz, tabansız.

HÖCÜREN

Çok eskimiş, yıkılmaya yüz tutmuş (yapı). Korkunç, tehlikeli: Ali'nin yarası çok höcüren olmuş. Camilerde öğrencilere ait olan küçük odalar.

ASMOLEN

Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.

BATLI

Kısa boylu, bücür, bodur.

DIŞIK

Cüruf.

YÜZ

Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı. Nedeniyle, sebebiyle. Kere, kat vb. kelimeler ile birlikte kullanılarak yapılmış olan işin çokluğunu abartılı bir biçimde anlatan söz. Kesici araçlarda ağız. Bir şeyin görünen bölümünde kullanılan kumaş. Bu sayıyı gösteren 100 ve C rakamlarının adı. Birinin görülegelen veya umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret. Yorgana ve yastığa geçirilen kılıf. Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat. Yüzey. Utanma. Bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen gösterişli bölümü. On kere on, doksan dokuzdan bir artık. Yan, taraf. Bir yapının dışa bakan düşey yüzeylerinin her biri.

CESARET

Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven. Cüret. Yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği. Atılganlık.

ATAR

Cesaret, cüret, kudret. Çaput aygıtı. (Dutluca, İnönü Eskişehir).

BEBERUHİ

Sevimsiz, budala, bücür erkek. Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı.

SUÇÜSTÜ

Birini suç işlerken yakalama, cürmümeşhut, meşhut suç. Suç işlerken.

BÜCÜRLEŞME

Bücürleşmek işi.

BÜCÜRLÜK

Bücür olma durumu.

BASTIRAK

Yol yapımında çakıl, kum, cüruf vb. maddeleri ezmeye ve sıkıştırmaya yarayan alet.

BÜCÜRLEŞMEK

Bücür duruma gelmek.

SUÇ

Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış. Yasalara aykırı davranış, cürüm.

MEÇÇİK

Bodur, bücür kişi. Davul çalarken tokmakla birlikte kullanılan ince çubuk.

MÜTECASİR

Yeltenen, cüret eden.

ATAK

Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr. Saldırı, saldırış, hücum, hamle, akın. Gol atmak veya sayı kazanmak amacıyla yapılmış olan akın, ofans. Çevik, hareketli. Atılım. Geveze. Aniden başlayan hastalık nöbeti.