CÜCE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "cüce" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. cüce ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu cüce ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde cüce olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CÜCE

Boyu, normalden çok daha kısa olan (kimse). Gelişmemiş (bitki).

CÜCELİK

Cüce olma durumu.

CÜCELEŞMEK

Cüce durumuna gelmek.

CÜCELEŞME

Cüceleşmek durumu.

  -   -   -  

Anlamında CÜCE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde CÜCE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BİMİL

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz.

BODİK

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz. Orta büyüklükte manda yavrusu, yeni doğmuş manda yavrusu. Kaz ve ördek yavrusu. Deve yavrusu. Küçük testi.

BADAK

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz. Paytak yürüyen, bacakları çarpık olan: Badağın biri hendeği atlayamadı. Tek husyeli hayvan, iyi burulmamış, dişisine yanaşamayan hayvan. Husye, erkeklik bezi. Orta büyüklükte manda yavrusu, yeni doğmuş manda yavrusu. Fıtık. Dermansız, takatsız, çevik olmayan. Duygusuz, vurdumduymaz. İki çocuk kardeşlik olmak için serçe parmaklarıyla tutuşma. Bir şeyi uzatmak için yapılan ek, ilâve. Yeni kurutulan üzüm arasında kalan yaş taneler. Bardak. Merdiven, merdiven basamağı. Akran, eş, denk. Çelme, güreşte bacak atma. Toprak testi, küçük testi. İyi enenmemiş, erkeklik bezi tek olan hayvan. Erkeklik bezi. Kısa boylu. Niğde ilinde, Kemerhisar bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

BITTIÇ

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz.

BOÇOT

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz.

BİRKIMIK

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz.

BIDİK

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz. Küçük. Köpekleri çağırma ünlemi. Küçük nakış, leke. Kenar, çıkıntı (Erzincan Merkez).

BIRTİK

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz.

CIRTLIK

Ağaçkakan. Süpürge yapılan Bir çeşit ot. Balüzüm şırası. Küçük, cüce. Meneviş. Ot (Mucur). Çalı kuşu.

BODİRİ

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz. Küçük konyak kadehi.

BODİ

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz. Orta büyüklükte manda yavrusu, yeni doğmuş manda yavrusu. Ördek. Deve yavrusu. Küçük bidon.

BATTI

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz. Değnekle oynanan bir çocuk oyunu.

BEBERUHİ

Sevimsiz, budala, bücür erkek. Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı.

ANTİLOPLAR

Geviş getiren memeli hayvanların bir familyası. Memeliler (Mammalia) sınıfının, geviş getirenler (Ruminantia) alt takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, boynuzları yukarı ve geriye doğru kıvrık, iyi koşan, Afrika'da yaşayan türlere sahip bir alt familya. (Antilopinae), Memeli hayvanlardan geviş-getirenler (Ruminantia) alt-takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasının bir alt familyası. Kara antilop (Antilope cervicapra), keseli antilop (Antidorcas marsupialis), kaya antilopu (Oreotragus oreotragus), boğa antilopu (Taurotragus oryx), bozkır antilopu (Saiga tatarica), dört-boynuzlu antilop (Tetracerus quadricornis), cüce antilop (Neotragus pygmaeus), ceylân (Gazella dorcas), İran ceylânı (G. subgutturossa), Hint ceylânı (G. bennetti), inek antilopu (Bubalis buselaphus), addaks (Addax nasomaculata), kaama (Bubalis camaa), kudu (Strepsiceros strepsiceros), gnu (Connochaetes gnu), orongo (Pantholops hodgsoni) gibi gerçek antilopları içine alır. Vücutları zarif olup boynuzları yukarı ve geri doğru kıvrıktır. İyi koşarlar. Afrikada boldurlar.

BOÇO

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz. Bit.

AKONDROPLAZİ

Fibroblast çoğalmasını düzenleyen genin mutasyonundan kaynaklanan, iskelet sistemindeki kıkırdak doku gelişiminin az veya hiç olmamasıyla belirgin, en önemli cücelik nedeni olarak değerlendirilen genetik bozukluk. Kimi köpek ırklarının doğal vücut yapısı bu özelliktedir.

BADRO

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz.

BADDİBACAK

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz.

BIDİL

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz.

BİDİK

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz. Kaz ve ördek yavrusu. Köpek, köpek yavrusu. Keçi yavrusu, oğlak. Bir parça, azıcık, biraz. Deve yavrusu, bir aylık deve yavrusu. Köpek adı olarak kullanılan ve köpek çağırmaya yarayan ünlem. Hindi yavrusu. Tortu. Muntazam girinti çıkıntılar biçimindeki süs, kertik. Yağlı tandır ekmeği. Son, uç. Köşe, bucak, uç, açı. Köpek yavrusu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük