Sonu BRE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "bre" olan, toplam 20 adet kelime bulunmaktadır. Sonu bre ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında bre olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde bre olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

EHLİHİBRE

7 harfli kelimeler

KALİBRE

6 harfli kelimeler

TİMBRE

5 harfli kelimeler

CİBRE, GEBRE, GÜBRE, LİBRE, CEBRE, CIBRE, CÖBRE, DEBRE, GÖBRE, HİBRE, KEBRE, KİBRE, YEBRE

4 harfli kelimeler

İBRE, ABRE, EBRE

3 harfli kelimeler

BRE

Bazı kelimelerin anlamları

BRE

"Ey, hey" anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Tekrarlanan iki emir kipi arasına getirilerek işin sürekliliğini anlatan bir söz. Şaşkınlık, coşku anlatan bir seslenme sözü. "Vay" anlamında şaşma bildiren bir seslenme sözü. "Be" yerine kullanılan bir seslenme sözü.

TİMBRE

Bir çalgı aletini veya insan sesini ona özgü kılan, frekansına göre değişmeyen ve göreceli olmayan, dinleyicinin aynı şiddet, nota ve frekans düzenine sahip iki sesi ayırt edebilmesini sağlayan nitelik.

CİBRE

Sıkılıp suyu alınan üzüm vb. meyvelerin posası.

DEBRE

Hızlı, sürekli. Hayvanları kaşağı ile tımar ettikten sonra cildini silmek için kullanılan, sert kıldan örülmüş parmaksız eldiven. Ot, saman, yulaf, yonca gibi hayvan yemi.

KİBRE

Bir çeşit ot.

HİBRE

Nafaka: Şehit Ahmet'in çocuğuna hükümet hibre bağladı.

CIBRE

Çürük, ezik meyve.

CEBRE

Üzüm posası.

CÖBRE

Üzüm posası. Balmumu artığı.

EHLİHİBRE

Bilirkişi.

GÜBRE

Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre.

KEBRE

Gübre. Tımar edilen hayvanların tozlarını silkmekte kullanılan sert, kıldan yapılmış, tımar kesesi. Kıldan yapılan kaşağı.

LİBRE

Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi.

GÖBRE

Gübre.

KALİBRE

Mermilerde, ateşli silahlarda çap. Kişinin çapı.

GEBRE

Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese. Gebre otunun yemişi.

  -   -   -  

Anlamında BRE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BRE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BÖBREKSİ

Böbrek biçiminde olan.

FIŞKILAMAK

Toprağı fışkı ile gübrelemek.

GEBRELENMEK

Gebreleme işine konu olmak.

ADRENALİN

Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı.

AKREP

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu (Scorpio). Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı. Saatin iki ibresinden küçüğü.

GEBRELEMEK

Hayvanı gebre (I) ile tımar etmek.

GEBRELEME

Gebrelemek işi.

BASMA

Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Gübre, tezek. Basılmış, matbu. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Bu kumaştan yapılan.

BİYOGAZ

Gübre gazı.

FOSFATLAMAK

Ekilen topraklara fosfatlı gübre vermek. Madensel bir parçanın yüzeyinde koruyucu bir fosfat tabakası oluşturmak.

DERS

Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre.

BİLİRKİŞİ

Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper. Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre, ehlivukuf.

ÇAP

Cisimlerin genişliği, kutur. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı bir biçimde. Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası. Yapının veya arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita. Büyüklük. Ölçü, ölçek. Bilgi, deneyim ve yeteneklerin tümü, kalibre. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı.

GALVANOSKOP

Manyetik bir ibre yardımıyla elektrik akımının varlığını veya yönünü gösteren cihaz.

DALAK

Midenin arkasında, diyaframın altında, sol böbreğin üstünde, yassı, uzunca, akyuvar üreten ve yıpranmış alyuvarları toplayan, damarlı, gevşek bir dokudan oluşmuş organ. Omurgalı hayvanlarda lenf bezine benzeyen ve kan damarları çok olan bir organ. Tekerlek biçimindeki kaşar peyniri. Bal peteği.

CEBRETME

Cebretmek işi.

FOSFAT

Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.

GEBRELENME

Gebrelenmek işi.

DAYANMAK

Bir yere yaslanmak, kendini dayamak. Varmak, ulaşmak. Tutunmak, karşı durmak, karşı koymak, mukavemet etmek. Uzun süre kullanılmaya uygun olmak. Güç bir duruma katlanmak, çekmek, sabretmek, tahammül etmek. Birinden, bir şeyden güç almak, güvenmek, istinat etmek. Yetişmek, yeter olmak. Bir şeyin üzerinde kurulmuş olmak. Zarar görmemek, varlığını korumak, hasar görmemek. Bir iş sonunda birinin veya bir şeyin üzerinde kalmak. Bütün gücünü kullanarak bir işi yapmak.

ANÜRİ

İdrar oluşturamama biçiminde ağır bir böbrek rahatsızlığı belirtisi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük