BOZULABİLME Nedir?

BOZULABİLME kelimesi ilk harfi B ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında b sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi o , üçüncü harfi z , dördüncü harfi u , beşinci harfi l , altıncı harfi a , yedinci harfi b , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı b sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BOZULABİLME anlamı

Bozulabilmek işi. fesih kaabiliyyeti, nisbi butlân (bk. bozdurulabilme).

BOZULABİLME hakkında bilgiler

BOZULABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük