BOŞATILABİLMEK Nedir?

BOŞATILABİLMEK kelimesi ilk harfi B ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında b sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi o , üçüncü harfi ş , dördüncü harfi a , beşinci harfi t , altıncı harfi ı , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı b sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BOŞATILABİLMEK anlamı

Boşaltılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BOŞATILABİLMEK hakkında bilgiler

BOŞATILABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük