BİTKİKESENGİLLER Nedir?

BİTKİKESENGİLLER kelimesi ilk harfi B ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında b sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi i , üçüncü harfi t , dördüncü harfi k , beşinci harfi i , altıncı harfi k , yedinci harfi e , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi n , onbirinci harfi g , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi r şeklindedir. Başı b sonu r olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BİTKİKESENGİLLER anlamı

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ses kasları gelişigüzel dizililer (Anisomyodi) üst familyasından, gagaları kuvvetli ve dişli, Güney Amerika'da yaşayan bir familya. Şili bitkikesen kuşu (Phytotoma rara) türü iyi bilinir.

BİTKİKESENGİLLER hakkında bilgiler

BİTKİKESENGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük