BİRLEŞTİREBİLMEK Nedir?

BİRLEŞTİREBİLMEK kelimesi ilk harfi B ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında b sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi i , üçüncü harfi r , dördüncü harfi l , beşinci harfi e , altıncı harfi ş , yedinci harfi t , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi e , onbirinci harfi b , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı b sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BİRLEŞTİREBİLMEK anlamı

Birleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BİRLEŞTİREBİLMEK hakkında bilgiler

BİRLEŞTİREBİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük