BİREYLEŞEBİLME Nedir?

BİREYLEŞEBİLME kelimesi ilk harfi B ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında b sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi i , üçüncü harfi r , dördüncü harfi e , beşinci harfi y , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı b sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BİREYLEŞEBİLME anlamı

Bireyleşebilmek işi.

BİREYLEŞEBİLME hakkında bilgiler

BİREYLEŞEBİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük