BİLMESİNLERCİLİK Nedir?

BİLMESİNLERCİLİK kelimesi ilk harfi B ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında b sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi i , üçüncü harfi l , dördüncü harfi m , beşinci harfi e , altıncı harfi s , yedinci harfi i , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi r , onikinci harfi c , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi i , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı b sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BİLMESİNLERCİLİK anlamı

Kimi toplumsal sınıfların belli bir eğitim düzeyini aşmaması ve aydınlatıcı birtakım bilgilerle donatılmaması gerektiğini ileri süren ve genellikle özgür düşüncelere karşı koyanların tutumuna verilen ad.

BİLMESİNLERCİLİK hakkında bilgiler

BİLMESİNLERCİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük