BİLİNÇLİLİK Nedir?

BİLİNÇLİLİK kelimesi ilk harfi B ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında b sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi i , üçüncü harfi l , dördüncü harfi i , beşinci harfi n , altıncı harfi ç , yedinci harfi l , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi i , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı b sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BİLİNÇLİLİK anlamı

Bilinçli olma durumu, şuurluluk. Nesne, olay ve edimlere uyanık bulunma durumu, şuurluluk.

BİLİNÇLİLİK hakkında bilgiler

BİLİNÇLİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük