BİÇİMBİLGİSİ Nedir?

BİÇİMBİLGİSİ kelimesi ilk harfi B ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında b sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi i , üçüncü harfi ç , dördüncü harfi i , beşinci harfi m , altıncı harfi b , yedinci harfi i , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi g , onuncu harfi i , onbirinci harfi s , onikinci harfi i şeklindedir. Başı b sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BİÇİMBİLGİSİ anlamı

Yapıyı, temeli, görevi söz konusu yapmadan biçim üzerinde duran ve biçimle ilgili sorunları inceleyen bilim dalı. Biyolojinin, canlı varlıkların biçim ve yapıları ile uğraşan kolu.

BİÇİMBİLGİSİ hakkında bilgiler

BİÇİMBİLGİSİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük