Sonu BEZEK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "bezek" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. Sonu bezek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında bezek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde bezek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

ALABEZEK, DİLBEZEK, GÜLBEZEK

7 harfli kelimeler

GEBEZEK

6 harfli kelimeler

ABEZEK

5 harfli kelimeler

BEZEK

Bazı kelimelerin anlamları

BEZEK

Süs, ziynet. Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri.

GÜLBEZEK

(Süsleme) İslam ve gotik yapılarında çember biçiminde düzenlenmiş, gülü andıran mimarlık süsü.

ALABEZEK

Leyleğe benzeyen bir göçmen kuş.

ABEZEK

Bir çeşit Çerkes dansı.

DİLBEZEK

Çok konuşan. Tatlı dilli, hoşsohbet.

GEBEZEK

Ufak para.

  -   -   -  

Anlamında BEZEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BEZEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BEZGİ

Süs, bezek.

PERMUN

Bezek, süs.

TEZYİNAT

Bezekler, süsler.

BEZELİ

Bezesi olan. Bezeği olan, bezekli.

BEZEN

Bezek, süs.

NAKIŞ

Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme, el işi, ince iş. Özellikle duvar ve tavanları süslemek için yapılan resim. Beste ve semainin, dört yerine iki haneli olanı. Hile. İpekböceğinin üçüncü değişim uykusu, küçük aladı. (Resim). Osmanlılarda, resim, duvar resmi ve süsleme. Bugün, kadınların yaptıkları elişleri. a. bk. bezekleme, örge. Renkli keçe kalıbı. (Bor Niğde).

BEZEKLEME

Bezeklemek işi.

BEDER

Süs, bezek. Nakış, kumaş nakışı.

ZİYNET

Süs, bezek.

NAKKAŞ

Yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta, bezekçi. Nakışçı.

SÜS

Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek, süs püs. Anlamı zenginleştiren edebiyat sanatı. Güzellik veren, güzelleştiren şey. Süsleme veya süslenme işi.

BEZEKÇİLİK

Bezekçinin yaptığı iş.

SENİHA

Süs, bezek.

BEZEYİCİ

Bezekleme yapan ressam.

SENİH

Süs, bezek.

SÜSLEMEK

Birtakım katkılarla bir şeyin daha güzel, daha göz alıcı olmasını, daha hoş görünmesini sağlamak, bezemek, bezeklemek, donatmak, tezyin etmek. Söz oyunlarıyla güzelleştirmek. Birinin kusurlarını uzun uzun yüzüne vurmak.

GÜLEBETİN

Bezekli dikiş. Güzellik, incelik simgesi.

BEDİZ

Heykel. Heykeltraş. Resim. ". Süs, bezek; nakış. Resim, heykel, şekil.".

İSLİMİ

Çin işine benzer şekilde yapılmış bir tür süs, bezek. Buharlı.

YARAN

Bezek, süs. Dostlar. Bir amaç çevresinde toplanmış veya aynı amacı güttükleri için bir araya gelmiş olanların tümü.