BENZODİAZEPİNLER Nedir?

BENZODİAZEPİNLER kelimesi ilk harfi B ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında b sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi z , beşinci harfi o , altıncı harfi d , yedinci harfi i , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi e , onbirinci harfi p , onikinci harfi i , onüçüncü harfi n , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi r şeklindedir. Başı b sonu r olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BENZODİAZEPİNLER anlamı

Veteriner pratikte genellikle trankilizan, kas gevşetici, preanestezik ve nörolept ağrı kesilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve içerisinde diazepam, zolezapam, okzazepam ve tilezepam gibi etken maddeleri bulunduran bir ilaç grubu.

BENZODİAZEPİNLER hakkında bilgiler

BENZODİAZEPİNLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük