BELGİTLEYİCİ Nedir?

BELGİTLEYİCİ kelimesi ilk harfi B ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında b sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi e , üçüncü harfi l , dördüncü harfi g , beşinci harfi i , altıncı harfi t , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi i , onbirinci harfi c , onikinci harfi i şeklindedir. Başı b sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BELGİTLEYİCİ anlamı

Sözleşme, belgit ve diğer belgeleri doğrudan doğruya yasalarıyla istenilen biçimde düzenleyerek onaylayan ve bunların tıpkılarını yanında saklayan ve bu işleri yapmak üzere devletçe yetkilendirilen kişi.

BELGİTLEYİCİ hakkında bilgiler

BELGİTLEYİCİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük