BED ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "bed" olan, toplam 129 adet kelime bulunmaktadır. bed ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu bed ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde bed olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

BEDBİNLEŞTİRMEK

14 harfli kelimeler

BEDBİNLEŞTİRME

13 harfli kelimeler

BEDİLKADİRBEY, BEDİLTAHİRBEY

12 harfli kelimeler

BEDAVALAŞMAK, BEDBİNLEŞMEK, BEDİRİSLEMEK

11 harfli kelimeler

BEDAVACILIK, BEDAVALAŞMA, BEDBİNLEŞME, BEDELSİZLİK, BEDİİLEŞMEK, BEDİRLENMEK, BEDELLEŞMEK, BEDENLEŞMEK, BEDEVİLENME

10 harfli kelimeler

BEDAVASINA, BEDBAHTLIK, BEDAVRALIK, BEDELEŞMEK, BEDENLEŞME, BEDİİLEŞME, BEDİRGERİŞ, BEDİRLENME

9 harfli kelimeler

BEDAHETEN, BEDAVADAN, BEDBİNLİK, BEDEVİLİK, BEDHAHLIK, BEDİRKALE, BEDİRNİSA, BEDİRÖREN, BEDNİNDEN, BEDRETTİN, BEDUHADAN

8 harfli kelimeler

BEDAVACI, BEDAVAYA, BEDELSİZ, BEDENSEL, BEDESTEN, BEDİİYAT, BEDALİZA, BEDELİZE, BEDELLER, BEDİHAVA, BEDİRBEY, BEDİRENK, BEDİRHAN, BEDİRKÖY, BEDİRLER, BEDLEMEK

7 harfli kelimeler

BEDAHET, BEDBAHT, BEDELCİ, BEDELLİ, BEDENCE, BEDENCİ, BEDENEN, BEDİRİK, BEDASIZ, BEDAVRA, BEDELEN, BEDELİÇ, BEDEVLE, BEDEVRA, BEDEVRE, BEDİREK, BEDİREN, BEDİRLİ, BEDİYAT, BEDİZCİ, BEDLENK, BEDREKA, BEDRELİ, BEDRİYE, BEDÜRÜK

6 harfli kelimeler

BEDAVA, BEDAYİ, BEDBİN, BEDDUA, BEDEVİ, BEDHAH, BEDİHİ, BEDNAM, BEDAFA, BEDDAA, BEDDAM, BEDEAT, BEDENE, BEDENİ, BEDİHE, BEDİRE, BEDLEK, BEDLOH, BEDNUS, BEDOFA, BEDOVA, BEDREK, BEDREN, BEDRİK, BEDRİZ, BEDRÜK, BEDRÜS, BEDUVA

5 harfli kelimeler

BEDEL, BEDEN, BEDİİ, BEDİK, BEDİR, BEDÜK, BEDAF, BEDAL, BEDAV, BEDDA, BEDEK, BEDER, BEDES, BEDİA, BEDİH, BEDİL, BEDİZ, BEDRE, BEDRİ, BEDRO, BEDUK, BEDUN, BEDVA

4 harfli kelimeler

BEDİ

3 harfli kelimeler

BED

Bazı kelimelerin anlamları

BED

Kötü, çirkin, tuhaf.

BEDBİNLEŞTİRMEK

Kötümser, karamsar duruma getirmek.

BEDİRİSLEMEK

Dokuma tezgâhında kopan bir ipliği ucuca bağlamak. Bir iş için fazla rahatsız eden bir kimseyi başka birisine havale etmek.

BEDELSİZLİK

Bedelsiz olma durumu.

BEDELLEŞMEK

Tartışmak. Tütün gelişip olgunlaşmak. Zıt zıt konuşmak. Eşit olmak, müsavi olmak.

BEDİRLENMEK

Dolunay biçimini almak. Parlak ve sağlıklı görünmek.

BEDİLKADİRBEY

Sakarya ili, Akyazı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

BEDBİNLEŞTİRME

Bedbinleştirmek işi.

BEDAVALAŞMA

Bedavalaşmak durumu.

BEDBİNLEŞMEK

Kötümserleşmek, kötümser olmak, karamsar olmak.

BEDBİNLEŞME

Bedbinleşmek işi.

BEDİİLEŞMEK

Bedii duruma gelmek.

BEDAVALAŞMAK

Bedava duruma gelmek.

BEDİLTAHİRBEY

Sakarya ili, Akyazı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

BEDENLEŞMEK

Beden durumuna gelmek, beden hâli almak.

BEDAVACILIK

Bedavacı olma durumu, beleşçilik, lüpçülük.

  -   -   -  

Anlamında BED bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BED geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AHLAT

Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu, dağ armudu (Pirus piraster). Beden yapısının temelini oluşturan ögeler. Kaba adam, yol iz bilmez kimse. Bitlis iline bağlı ilçelerden biri. Bu ağacın, armuda benzeyen, iyice olgunlaştıktan sonra yenilebilen yemişi. Bir karışım içindeki parçalar, ögeler.

AMİR

Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse, mir. Buyuran, buyurucu. Satıcı veya ihracatçının gönderdiği malların bedelini almak üzere gerekli belgeleri göstererek bankaya başvuran kimse.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

AH

İlenme, beddua. (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz. (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz.

ALIMLI

Alımı olan, çekici, cazibeli, albenili, cazip, cazibedar, kişmiri.

BEDAVACI

Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan kimse, beleşçi, abacı, lüpçü.

BEDAVASINA

Bedavadan.

ATLETİZM

Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma, atma vb. tek başına yapılmış olan bireysel sporların genel adı.

ARKA

Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı. Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi. Otururken sırtın dayandığı yer. Geri kalan bölüm. Geçmiş, geride kalmış zaman. Kayıran, destekleyen. İnsanın vücudu, bedeni. Art, peş. Arkada olan, arkada bulunan.

AVAL

Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence. Saflığı sersemlik derecesine varan (kimse).

ARİYET

Ödünçleme. Belli bir taşınır malın kullanımının geri verilmek şartıyla bedelsiz olarak bir kimseye bırakılması.

BEDAVA

Karşılıksız, parasız. Herhangi bir bedel ödemeden. Çok ucuz. Bedavadan. Emeksiz, caba.

BARFİKS

Çeşitli beden hareketleri yapmaya elverişli 1-1,5 metre yüksekliğinde, kendi ağırlığınızı yukarı çekmenizi sağlayan, iki ayak üzerine tutturulmuş çubuklu jimnastik aracı.

ABACI

Aba yapan ya da satan kimse. Asalak. Bedavacı. Abadan giyecek yapan veya satan kimse.

AHLATIERBAA

İnsanın kişiliğini oluşturduğuna inanılan bedendeki balgam, kan, safra ve sevda ögeleri.

ANATOMİ

İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Beden yapısı, gövde yapısı. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.

AVANTADAN

Bedavadan, beleşten.

ARALIK

Ara. Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre. Yarı açık, tam kapanmamış. Uygun, elverişli durum, fırsat. Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel. İki nota arasındaki perde uzaklığı. Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas. Tuvalet. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor. Iğdır iline bağlı ilçelerden biri. Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık. Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk. Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık.

BEDAVADAN

Bedava olarak, cabadan, bedava, bedavasına, bedavaya.

AVANTACI

Çıkarcı, beleşçi, bedavacı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük