BEC ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "bec" olan, toplam 59 adet kelime bulunmaktadır. bec ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu bec ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde bec olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

BECERİKSİZLEŞMEK

15 harfli kelimeler

BECERİKSİZLEŞME

13 harfli kelimeler

BECERİKSİZLİK

12 harfli kelimeler

BECERİKLİLİK, BECEREBİLMEK, BECERİKSİZCE, BECERİVERMEK

11 harfli kelimeler

BECELLEŞMEK, BECEREBİLME, BECERİVERME, BECERTLEMEK, BECİDLETMEK

10 harfli kelimeler

BECELLEŞME, BECERİKSİZ, BECELLEMEK, BECERİLMEK, BECERLEMEK, BECERNİKLİ, BECİDLEMEK, BECİĞNELİK, BECİKLAMAH, BECİTLEMEK

9 harfli kelimeler

BECERİKLİ, BECANALIK, BECAROHLİ, BECENELİK, BECERİLME, BECERTMEK

8 harfli kelimeler

BECERMEK, BECARMEK, BECENARI, BECERTME

7 harfli kelimeler

BECAYİŞ, BECERME, BECCANE, BECEKLİ, BECEYİŞ, BECİLER

6 harfli kelimeler

BECERİ, BECANA, BECANE, BECEKA, BECENA, BECENE, BECENİ, BECERE

5 harfli kelimeler

BECET, BECEK, BECEL, BECEN, BECİD, BECİK, BECİT, BECNA, BECUK

4 harfli kelimeler

BECA, BECE, BECO

3 harfli kelimeler

BEC

Bazı kelimelerin anlamları

BEC

Bedevre. Cep (çocuk dilinde).

BECERİKSİZ

Becerisi olmayan, usta olmayan, maharetsiz.

BECERİVERME

Becerivermek işi.

BECERİVERMEK

Çabucak becermek.

BECELLEMEK

Başarmak, becermek. Başarmak, becermek, güçlüğü yenmek.

BECERİKLİLİK

Becerikli olma durumu, ustalık, maharetlilik.

BECERİKSİZLEŞME

Beceriksizleşmek işi.

BECERİKSİZCE

Beceriksiz bir biçimde.

BECELLEŞME

Cedelleşme.

BECERTLEMEK

Başarmak, becermek, güçlüğü yenmek.

BECEREBİLME

Becerebilmek işi.

BECİDLETMEK

Hazırlatmak.

BECERİKSİZLEŞMEK

Beceriksiz bir duruma gelmek.

BECEREBİLMEK

Becerme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BECELLEŞMEK

Cedelleşmek.

BECERİKSİZLİK

Beceriksiz olma durumu, maharetsizlik.

  -   -   -  

Anlamında BEC bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BEC geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CAMBAZ

Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat. Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik. Kurnaz, hileci, hilekâr. Usta, becerikli kimse. At alıp satan veya yetiştiren kimse.

AMATÖR

Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan, hevesli, meraklı (kimse), özengen, profesyonel karşıtı. Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan. Beceriksiz. Acemi.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

ALFABETİK

Alfabe sırasına göre dizilmiş, abecesel.

CEBBAR

Kudret sahibi Tanrı. Avcı. Zorlayıcı, zorba. Becerikli, açıkgöz (kadın).

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

CEDELLEŞMEK

Tartışmak, münakaşa etmek, becelleşmek, cebelleşmek. Uğraşmak, çabalamak, becelleşmek, cebelleşmek.

CERBEZE

Güzel konuşma. Kurnazlık, hilekârlık. Beceriklilik, girginlik.

ACEMİLEŞMEK

Beceriksizlik göstermek.

ALFABE

Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı. Bir işin başlangıcı. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.

BECERİKLİ

Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir, mahirane.

APRAKSİ

Beceri yitimi.

ACİZ

Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. Beceriksizlik. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu.

ACEMİCE

Toyca, beceriksizce, acemicesine.

ARGIN

Bitkin. Beceriksiz. Zayıf.

CEDELLEŞME

Cedelleşmek işi, becelleşme, cebelleşme.

ANDAVALLI

Ahmak, aptal, beceriksiz, şaşkın, bön, görgüsüz (kimse), andaval.

ACEMİ

Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen. Saraya yeni alınmış cariye. İşinde, mesleğinde yeni olan, toy. Bir yere, bir şeye yabancı olan.

ALIŞTIRMA

Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılmış olan tekrar, temrin, talim, egzersiz. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde düşük hızda çalıştırılması, rodaj.

BECERME

Becermek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük