Sonu BEŞ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "beş" olan, toplam 30 adet kelime bulunmaktadır. Sonu beş ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında beş olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde beş olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

ZINGIRBEŞ

7 harfli kelimeler

EKİŞBEŞ, GURABEŞ, HÖLEBEŞ, ŞAŞIBEŞ

6 harfli kelimeler

HOŞBEŞ, ŞEŞBEŞ, BEŞBEŞ, DAMBEŞ, GAMBEŞ, GEMBEŞ, GÖLBEŞ, HIRBEŞ, SELBEŞ, YİMBEŞ

5 harfli kelimeler

DÜBEŞ, GEBEŞ, HABEŞ, BUBEŞ, GABEŞ, GÖBEŞ, HEBEŞ, KABEŞ, KEBEŞ, OMBEŞ, ŞEBEŞ, TUBEŞ

4 harfli kelimeler

ABEŞ, EBEŞ

Bazı kelimelerin anlamları

BEŞ

Dörtten sonra gelen sayının adı. İlkokul. Dörtten bir artık. Bu sayıyı gösteren 5 ve V rakamlarının adı.

DAMBEŞ

Toprak dam, tavan.

GURABEŞ

Porsuk.

GÖLBEŞ

Köpek yavrusu.

EKİŞBEŞ

Yün eğirmeğe yarayan araç, kirmen.

GAMBEŞ

Erkek manda.

SELBEŞ

Özgür.

BEŞBEŞ

Para. Yerli yersiz konuşan, boşboğaz, geveze. Çocukların kâğıt üzerinde kalemle oynadıkları bir oyun.

HOŞBEŞ

Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler.

ZINGIRBEŞ

Epelek adlı oyunda, yere yatanın sırtına, yanındakilerin vururken söylediği söz.

GEMBEŞ

Karnı şiş olan kişi.

ŞEŞBEŞ

Zarla oynanan oyunlarda atılan zarlardan birinin altı, öbürünün beş gelmesi.

ŞAŞIBEŞ

Şaşı.

HIRBEŞ

Kesin, ne olursa olsun.

HÖLEBEŞ

Hekimlikte kullanılan hodan bitkisinin tomurcukları.

YİMBEŞ

Yirmi beş.

  -   -   -  

Anlamında BEŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BEŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAYATİBUSELİK

Bayati makamının buselik beşlisi veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluşan bir birleşik makam.

BEŞİBİRYERDE

Beşibirlik.

ALTI

Beşten sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 6 ve VI rakamlarının adı. Beşten bir artık.

AZOT

Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element, nitrojen (simgesi N).

AZI

Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş. Öküz arabalarında ön ve arka yastıkları dingile bağlayan ağaç çivi.

BELEMEK

Çocuğu kundaklamak. Beşiğe yatırıp bağlamak. Bulamak, bulaştırmak.

BEŞER

İnsanoğlu, insan. Beş sayısının üleştirme sayı sıfatı. Her birine beş, her defasında beşi bir arada.

BELEK

Kundak, çocuk bezi. Beşiğe konulan yatak.

BEŞERLİ

Beşer beşer sıralanmış. Her biri beş birimden oluşan.

BEŞİNCİ

Beş sayısının sıra sıfatı, sırada dördüncüden sonra gelen.

BEŞGEN

Beş kenarlı çokgen, muhammes. Bu biçimde olan.

BEŞİKÇİ

Beşik yapan veya satan kimse.

BEŞİKLİK

Beşik olmaya uygun.

ALTINCI

Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen. Altın alıp satan kimse.

BAĞIRDAK

Beşikteki çocuğun düşmemesi için beşiğe sarılıp bağlanan, kumaştan yapılmış enli bağ, bağıldak. Kadınların âdet zamanında bağladıkları bez, bağıldak. Yaklaşık 30 santimetre eninde bir metre boyunda, uçlarında birer metre kaytanı olan, astarlı, ipek ve sırma işlemeli kumaş, bağıldak.

BESBETER

Çok kötü, beş beter.

BEŞİBİRARADA

Beşibirlik.

AYAK

Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek ya da bunlardan her biri. Göl ayağı. Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi, kadem, fit, fut. Altılı ganyanda yer alan her bir koşu. Bacak. Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. Vücudun belden aşağı bölümü. Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste. Kömür ocaklarında kömürün çıkarıldığı galeri. Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta. Futun küpü alınarak hesaplanan değer. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi. Basamak. Halk edebiyatında uyak.

BASKETBOL

Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 metre yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun, basket, sepet topu.

AYI

Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, kocaoğlan (Ursus arctos). Kaba saba olan insanlar için kullanılan bir seslenme sözü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük