BALTACIKERKEĞİ Nedir?

BALTACIKERKEĞİ kelimesi ilk harfi B ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında b sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi a , üçüncü harfi l , dördüncü harfi t , beşinci harfi a , altıncı harfi c , yedinci harfi ı , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi r , onbirinci harfi k , onikinci harfi e , onüçüncü harfi ğ , ondördüncü harfi i şeklindedir. Başı b sonu i olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BALTACIKERKEĞİ anlamı

İki değirmen taşının arasında mil ödevini gören kısım.

BALTACIKERKEĞİ hakkında bilgiler

BALTACIKERKEĞİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük