BALTA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "balta" olan, toplam 36 adet kelime bulunmaktadır. balta ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu balta ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde balta olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

BALTACIKUYUCAĞI, BALTALANABİLMEK, BALTALAYABİLMEK, BALTALAYIVERMEK

14 harfli kelimeler

BALTACIKERKEĞİ, BALTALANABİLME, BALTALAYABİLME, BALTALAYICILIK, BALTALAYIVERME

12 harfli kelimeler

BALTASARILAR

11 harfli kelimeler

BALTALAYICI, BALTAKESMEZ, BALTALANMAK

10 harfli kelimeler

BALTALAMAK, BALTACILAR, BALTACILIK, BALTALANIŞ, BALTALANMA, BALTALAYIŞ

9 harfli kelimeler

BALTALAMA, BALTACILI, BALTAMALI, BALTANCIK, BALTANCUK

8 harfli kelimeler

BALTABAŞ, BALTACIK, BALTALIK, BALTABAK, BALTACUK, BALTAKÖY, BALTALAR

7 harfli kelimeler

BALTACI, BALTALI, BALTAMA

6 harfli kelimeler

BALTAŞ

5 harfli kelimeler

BALTA

Bazı kelimelerin anlamları

BALTA

Ağacı kesme, yarma, yontma vb. işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç.

BALTALAYABİLME

Baltalayabilmek işi.

BALTAKESMEZ

Görgüsüz, patavatsız kişi.

BALTALAYIVERMEK

Çabucak baltalamak.

BALTALANMAK

Baltalama işine konu olmak.

BALTALAYICILIK

Baltalayıcı olma durumu, sabotajcılık.

BALTACIKERKEĞİ

İki değirmen taşının arasında mil ödevini gören kısım.

BALTALANABİLME

Baltalanabilmek işi.

BALTACILAR

Önceleri sefer sırasında çalılık ve ormanlık yerleri temizlemek, yol açmak, çadırları kurup kaldırmak, yükleri bindirip indirmekle; sonraları kızlarağasına bağlı olarak sarayı korumak ve sarayın kimi dış hizmetlerini yapmakla görevli kişiler.

BALTALAYICI

Baltalama işini yapan (kimse), sabotajcı.

BALTALAYIVERME

Baltalayıvermek işi.

BALTALAMAK

Balta ile kesmek. Bir işi veya durumu bilinçli ve kasıtlı olarak bozup zarara yol açan davranışta bulunmak, sabote etmek.

BALTACIKUYUCAĞI

Kastamonu şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

BALTALANABİLMEK

Baltalanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BALTALAYABİLMEK

Baltalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

BALTASARILAR

Yozgat şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

  -   -   -  

Anlamında BALTA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BALTA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BALTALAMA

Baltalamak işi. Bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma, sabotaj, sabote.

ÇELMELENMEK

Çelme takılmak. Bir iş veya kimse engellenmek, baltalanmak.

TEBER

Balta. Meşin kesmek için kullanılan araç. Bazı dervişlerin taşıdıkları sapı uzun, keskisi ayça biçiminde, küçük ve hafif balta.

MİNORKA

Genellikle siyah tüylü, balta veya gül ibikli yumurta tavuğu.

SABOTAJCILIK

Baltalayıcılık.

AÇGI

Anahtar. Kalem açacağı. Demircilerin, baltanın deliğini açıp, genişletmek için kullandıkları aygıt. Oklava ile açılmış hamur, yufka. Kilim, halı gibi yaygı, sergi.

HAYTA

Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri. Toroslarda yaşayan bir Yörük aşireti. Başıboş, bir baltaya sap olamamış, apaş, serseri.

KÜPLEĞİ

Küreğin, baltanın sap takılan yeri.

SABOTAJ

Baltalama.

SABOTE

Baltalama.

BALTACIK

Küçük el baltası. Değirmen taşının ortasında bulunan haç biçimindeki alet.

BARATA

Bilim doktorları ile kardinallerin giydikleri dört köşe külah veya başlık. Osmanlı sarayında genellikle bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık.

TOMAHAVK

Amerikan yapısı güdümlü füzelerin bir türü. Kuzey Amerikalı Kızılderililerinin kullandığı savaş baltası.

SELVA

Amerika'da Amazon, Afrika'da Nijer ırmakları gibi Ekvator bölgesindeki büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlar.

BALTALI

Baltası olan. Baltacı.

ÇELMELEMEK

Çelme takmak. Bir işi baltalamak. Bir iş ya da kimseyi engellemek.

NACAK

Sapı kısa, küçük odun baltası.

BALTACI

Balta yapan ya da satan kimse. Yangın söndürme kuruluşlarında balta kullanan er, baltalı. Önceleri sefer sırasında çalılık ve ormanlık yerleri temizlemek, yol açmak, çadırları kurup kaldırmak, yükleri bindirip indirmekle, sonraları kızlar ağasına bağlı olarak sarayı korumak ve sarayın dış hizmetlerini yapmakla görevli kimse, baltalı. Odun kırıcı.

ABZOL

Dört köşe yontulan bir ağacın hiç balta değmemiş kabuklu kısmı.

SABOTAJCI

Baltalayıcı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük