BAKTERİYOTOKSİN Nedir?

BAKTERİYOTOKSİN kelimesi ilk harfi B ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında b sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi a , üçüncü harfi k , dördüncü harfi t , beşinci harfi e , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi t , onbirinci harfi o , onikinci harfi k , onüçüncü harfi s , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi n şeklindedir. Başı b sonu n olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BAKTERİYOTOKSİN anlamı

Bakteri toksini.

BAKTERİYOTOKSİN hakkında bilgiler

BAKTERİYOTOKSİN ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük