BAKTERİYOSTATİK Nedir?

BAKTERİYOSTATİK kelimesi ilk harfi B ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında b sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi a , üçüncü harfi k , dördüncü harfi t , beşinci harfi e , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi s , onbirinci harfi t , onikinci harfi a , onüçüncü harfi t , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı b sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BAKTERİYOSTATİK anlamı

Bakteriyi öldürülmeksizin büyüme ve üremesini yavaşlatma veya durdurma yeteneğine sahip olan. Bakteriyi öldürmeksizin büyüme ve çoğalmasını yavaşlatma veya durdurma özelliğine sahip olan. Bakterilerin üreme ve gelişmesini durduran veya önleyen. Bakteri hücrelerinin gelişmesini ve üremesini önleyen.

BAKTERİYOSTATİK hakkında bilgiler

BAKTERİYOSTATİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük