BAKTERİYOSKOPİ Nedir?

BAKTERİYOSKOPİ kelimesi ilk harfi B ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında b sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi b , ikinci harfi a , üçüncü harfi k , dördüncü harfi t , beşinci harfi e , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi s , onbirinci harfi k , onikinci harfi o , onüçüncü harfi p , ondördüncü harfi i şeklindedir. Başı b sonu i olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

BAKTERİYOSKOPİ anlamı

Bakterilerin mikroskopla incelenmesi işlemi.

BAKTERİYOSKOPİ hakkında bilgiler

BAKTERİYOSKOPİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük